artikel

Biologen: volgend jaar meer haring vangen

Horeca

DEN HAAG – Visserijbiologen menen dat volgend jaar iets meer haringen gevangen mogen worden dan dit jaar. De grotere vangst wordt mogelijk omdat het erg goed gaat met de haringstand in de Noordzee. Dat hebben biologen van het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek in IJmuiden gemeld, die betrokken zijn bij internationaal overleg hierover.

Het haringbestand is volgens hen inmiddels met 0,3 miljoen ton toegenomen tot 1,1 miljoen ton. Dat is bijna het aantal dat nodig is voor een biologisch evenwicht. Het herstel doet zich voor sinds 1996. Vooral in 1998 zijn veel haringen geboren, die nu de paaibare leeftijd bereiken. In het huidige haringseizoen, dat vorige week dinsdag is begonnen, mag ruim 300.000 ton worden gevangen. Hiervan is 265.000 ton bestemd voor consumptie, de rest voor vismeel. De haring is vooral bekend van de ‘Hollandse Nieuwe’, ook wel maatjesharing geheten. De Europese ministers van Visserij beslissen in november of december over de toegestane vangsthoeveelheden in 2002. Nederland wordt vertegenwoordigd door staatssecretaris Faber (Visserij).

Gehalveerd
De internationale visserijbiologen adviseren de politici eveneens om de vangst van blauwe wijting te staken. De hoeveelheid van deze vissoort (niet te verwarren met gewone wijting) is in twee jaar meer dan gehalveerd.
De biologen brengen in november advies uit over andere vissoorten die voor Nederland van belang zijn, onder meer tong, schol, kabeljauw en makreel. De Redersvereniging voor de Zeevisserij kan zich vinden in het advies over de haring. ‘Het idee dat het haringbestand toeneemt komt aardig overeen met de ervaringen van schippers op zee’, reageert secretaris R. Banning.
Het biologenadvies om de blauwe wijting niet meer te bevissen noemt hij redelijk dramatisch. Deze vissoort wordt door Nederlanders gevangen voor export naar Nigeria en China. Het gaat jaarlijks om 55.000 ton, ofwel 50 miljoen gulden. ‘Vissers merken helemaal niet dat deze vissoort zo schaars is geworden’, aldus Banning. Hij wijst er bovendien op dat IJslandse vissers blauwe wijting zullen blijven vangen, ook als de Europese vissers daarmee zouden stoppen.

Inspirerende haringrecepten

Reageer op dit artikel