artikel

Burgemeester Volendam predikt revolutie na rapport-Alders

Horeca

De landelijke politiek reageert met termen als ontluisterend en schokkend op het eindrapport van de commissie-Alders over de cafébrand in Volendam. Waarnemend burgemeester J. Bulte onderschrijft de kritiek van Tweede-Kamerleden dat er veel moet veranderen in zijn gemeente. Maar zijn pleidooi voor een revolutie in de gemeentelijke bestuurscultuur vindt in Volendam nog weinig weerklank.

‘Er is veel werk te doen om het vertrouwen van de burgers in de overheid terug te winnen’, stelt Bulte. Dat kan alleen met een radicaal andere bestuurscultuur. ‘Raadsleden die dit niet begrijpen en niet willen breken met het verleden, passen niet in de gemeenteraad.’ Hij roept raadsleden op goed in de spiegel te kijken.
Maar alleen PvdA-fractievoorzitter D. Groot-Van Engelen steekt de hand in eigen boezem. Ze vraagt zich af of ze wel lid van de raad kan blijven. ‘Ik worstel al een halfjaar met mijn geweten. Ik had als raadslid moeten weten dat de brandveiligheid niet in orde was.’

GroenLinks zegt het onderwerp brandveiligheid de afgelopen jaren herhaaldelijk aan de orde te hebben gesteld. De partij wijst vooral het CDA en Volendam ’80 als hoofdschuldigen aan. Maar ook deze raadsfracties zeggen zich voldoende met brandpreventie te hebben beziggehouden.
Ook de Noord-Hollandse commissaris van de koningin Van Kemenade mengde zich in het koor van politici die zeiden zich niet schuldig te voelen. Wel vindt hij dat de provincie voor een deel verantwoordelijk is voor een gebrek aan toezicht op de gemeenten. Daarom kondigde hij donderdag aan dit toezicht te verscherpen.

Bulte kan zich bij zijn streven naar verandering verlaten op achttien actiepunten die de commissie-Alders in haar rapport opnam. Gemeenten moeten meer geld steken in het voorkomen van brand en bekijken hoe ze horeca-exploitanten die de regels aan hun laars lappen strenger kunnen aanpakken.
In zijn gemeente ontbrak het tot dusverre aan een goede voorbereiding op rampen als de brand in café De Hemel, waarbij dertien Volendamse jongeren om het leven kwamen en honderden gewond raakten. Alders constateert dat de gemeente in feite geen echt rampenplan had. Wat daarvoor doorging was niet meer dan ‘een veredeld telefoonboek’.

De toenmalige burgemeester F. IJsselmuiden trok in de nacht van de brand niet de conclusie dat er een ramp gaande was, ontdekte Alders. Zijn commissie stelt ook vast dat de samenwerking tussen de hulpdiensten te wensen overliet. Het afvoeren van slachtoffers van de Dijk naar ziekenhuizen duurde te lang, waardoor verwondingen erger kunnen zijn geworden.
Alders concludeerde in het algemeen dat het aantal slachtoffers lager had kunnen liggen als de gemeentelijke hulpdiensten beter hadden samengewerkt. Regionaal geneeskundig functionaris (RGF) R. Vrenken in de regio-Amsterdam erkent dat de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten niet in orde was. ‘Het liet veel te wensen over.’ Ook J. Veerman, eigenaar van de Hemel, is ernstig tekortgeschoten. Hij heeft volgens Alders nauwelijks moeite gedaan om zijn zaak veilig te maken.

De letselschadeadvocaten die in het geweer komen voor de slachtoffers van de brand, zien in het rapport-Alders vooral munitie in hun strijd tegen de gemeente. ‘Het sterkt ons in de opvatting dat naast Veerman ook de gemeente aansprakelijk is’, concludeert advocaat J. Beer, die volgens eigen zeggen tweehonderd leden van de stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand vertegenwoordigt. ‘Het legt heel duidelijk de vinger op tekortkomingen bij de gemeente.’

Lees ook:
Alders komt met achttien actiepunten

IJsselmuiden: Geen commentaar

VVD: Provincie moet toezien op veiligheidsbeleid

Teveel mensen in café

‘Door slechte samenwerking vermoedelijk meer slachtoffers’

De Vries: Rapport-Alders geeft ontluisterend beeld

Commissie laakt brandveiligheidsbeleid Volendam

Vastgeroeste bestuurscultuur zorgde voor misstanden in ’t Hemeltje

Burgemeester Volendam liet na rampenplan in werking te stellen

‘We schuiven de verantwoordelijkheid niet af op God’

GroenLinks, CDA en Volendam ’80 voelen zich niet schuldig

Edam-Volendam had geen rampenplan

Raport Volendam steun in de rug letselschadeadvocaten

Koninklijk Horeca Nederland tevreden over rapport Alders

Wetten en regels leest u in het branddossier

Reageer op dit artikel