artikel

Commissie-Alders: Teveel mensen in café

Horeca

VOLENDAM – Teveel mensen, ondeugdelijke preventieve voorzieningen eneen zeer brandbare en laag hangende versiering. Onder deze omstandigheden isde brand in cafe Het Hemeltje in de nieuwjaarsnacht in Volendam ontstaan,concludeert de commissie-Alders in haar eindrapport.

Het vuur is ontstaan doordat een jongen met sterretjes de kerstversiering in brand stak. ‘Zelfs als de sterretjes niet waren ontstoken, waren er nog volop risico’s voor het ontstaan van de brand met dezelfde catastrofale gevolgen’, aldus de commissie. Ze meent zelfs dat gezien de omstandigheden de gevolgen nog ernstiger hadden kunnen zijn. Eigenaar J.V. (Veerman) van Het Hemeltje die primair verantwoordelijk was voor de brandveiligheid, heeft weinig tot geen moeite gedaan deze verantwoordelijkheid waar te maken, zo blijkt uit het rapport.

Zonder bouwvergunning
Er was onvoldoende en ondeugdelijke vluchtcapaciteit, de blusmiddelen waren slecht toegankelijk en de eigenaar heeft niets gedaan aan de brandgevaarlijke kerstversiering. Ook heeft Veerman de afgelopen jaren een aantal (ingrijpende) verbouwingen aan het pand aan de Haven doorgevoerd, meestal zonder bouwvergunning. Toen de gemeente achteraf deze wilde legaliseren, was de bereidheid tot medewerking van Veerman gering. Op grond van de (nood)uitgangen mochten maximaal 72 personen in Het Hemeltje aanwezig zijn. Dat waren er op het moment van de brand circa driehonderd. ‘Als dat aantal minder was geweest en als de brandveiligheidsvoorschriften waren nageleefd, zou de ramp minder groot zijn geweest’, aldus Alders.

Lees ook:
‘Door slechte samenwerking vermoedelijk meer slachtoffers’

De Vries: Rapport-Alders geeft ontluisterend beeld

Commissie laakt brandveiligheidsbeleid Volendam

Vastgeroeste bestuurscultuur zorgde voor misstanden in ’t Hemeltje

Wetten en regels leest u in het branddossier

www.zibb.nl/horeca houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over het rapport van de onderzoekscommissie Alders. Kijk vandaag dus regelmatig.

Reageer op dit artikel