artikel

Edam-Volendam had geen rampenplan

Horeca

De gemeente Edam-Volendam beschikte ten tijde van de cafébrand niet over een rampenplan. Dit heeft de commissie-Alders geconcludeerd in haar eindrapport Cafébrand Nieuwjaarsnacht. ‘De onderwerpen ‘rampenplan’ en ‘rampenbestrijding’ leven niet in de gemeente en krijgen nauwelijks aandacht.

De commissie stelt dat ‘het rampenplan in feite niet meer is dan een veredeld telefoonboek’ en dat het niet voldoet aan de Wet rampen en zware ongevallen. In 1998 heeft de regionale brandweer Waterland een model-rampenplan opgesteld. Dat is in Edam-Volendam echter nog niet vastgesteld. De gemeente loopt daarmee achter op andere gemeenten in de regio.
De commissie-Alders uit tevens kritiek op het opleidingsniveau van de rampenstaf. Slechts één ambtenaar heeft eind jaren tachtig een speciale cursus gevolgd, de enige bestuurlijke oefening was drie jaar geleden. Hierdoor ontbrak het de rampenstaf aan kennis over taken en bevoegdheden en kregen de rampbestrijdingsprocessen, waaronder voorlichting en opvang van de bevolking, onvoldoende aandacht.

Het college van burgemeester en wethouders heeft verder onvoldoende grip op de brandweerzorg, terwijl in de wet is vastgelegd dat dit wel zijn taak is. Dit komt doordat het brandweerpersoneel niet in dienst is bij de gemeente, maar wordt aangesteld en bevorderd door het bestuur van de brandweervereniging.
De invulling van de leiding bij calamiteiten is onduidelijk. Mondeling is de bevelvoering opgedragen aan de ondercommandant, maar volgens de commissie-Alders is dit schriftelijk niet vastgelegd, zoals het hoort. Ook de operationele leiding bij rampen en zware ongevallen is niet goed geregeld, omdat een piketregeling voor de regionaal commandant van dienst ontbreekt. Het opleidingsniveau van de brandweer is wel in orde.

De commissie is in haar eindrapport bezorgd over de kleine omvang van het bureau van de regionale brandweer Waterland. ‘Dit maakt het functioneren kwetsbaar en daarmee ook de voorbereiding op de rampenbestrijding.’ Van samenwerking met andere instellingen in de regio is bijna geen sprake. Dit wordt bemoeilijkt doordat de grenzen van de brandweer niet overeenkomen met die van de politie en door het scherpe contrast met de regio Amsterdam. ‘Een gemiste kans’, aldus de commissie.
Brandweercommandant J. Schouten erkent dat op het gebied van coördinatie en samenwerking niet alles vlekkeloos is verlopen. ‘Maar je moet het ook plaatsen in de hectiek van het moment. Er spelen bij zo’n brand ook menselijke factoren mee.’ Volgens hem was er inderdaad sprake van een achterstand bij de brandweer wat betreft bijvoorbeeld controle. Ook was er een tekort aan professionele mensen. ‘Het inlopen van die achterstand was al ingezet voor de brand op 1 januari vorig jaar, maar veel te traag.’

Reageer op dit artikel