artikel

Onderzoek brandveiligheid Nederlandse cafés en discotheken

Horeca

Inleiding

Respondenten
De groep respondenten bestaat uit 101 ondernemers. Deze groep omvat 91 caféondernemersen 10 uitbaters van discotheken. De respondenten zijn willekeurig benaderdvanuit een gegevensbestand dat door de opdrachtgever is aangeleverd.

Procedure
Het onderzoek nam plaats op 24, 25 en 26 januari 2001. Dagelijks is tussen 10.30uur en 17.00 uur telefonisch contact gezocht met de ondernemers. Na een korteinleiding werd hun gevraagd of ze wilden deelnemen aan het onderzoek. Indien eenondernemer daarmee instemde, is de vragenlijst telefonisch afgenomen.

Vragenlijst
In de vragenlijst zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

 • de ramp in Volendam (vraag1, 2 & 3)
 • optimale brandveiligheid (vraag 4)
 • het ontruimingsplan (vraag 5)
 • de rampenoefening (vraag 6)
 • de zogenaamde ‘gebruiksvergunning’ (vraag 7)
 • de Risico Inventarisatie en Evaluatie (vraag 8)
 • de brandweercontrole (vraag 9)
 • de kosten met betrekking tot brandveiligheid (vraag 10)
 • brand in Nederlandse cafés en discotheken (vraag 11)
 • de te ondernemen acties bij brand (vraag 12)
 • de vluchtroutes (vraag 13)
 • het brandveiligheidbewustzijn van gasten (vraag 14)
 • carnaval en brandveiligheid (vraag 15)
 • het maximale aantal gasten per bedrijf (vraag 16)
 • de hoeveelheid nooduitgangen per bedrijf (vraag 17)
 • de horeca in het algemeen en brandveiligheid (vraag 18)
 • de sluiting van bedrijven na aanhoudend brandgevaar (vraag 19)
Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels