artikel

KHN wijst keurmerk ongediertevrij af

Horeca

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen heeft tijdens een rondetafelconferentie op 18 juni een aanzet gegeven om tot een keurmerk te komen dat aangeeft dat een horecabedrijf vrij is van ongedierte.Koninklijk Horeca Nederland (KHN) vindt het keurmerk overbodig.

De horeca neemt zijn verantwoordelijkheid wat betreft hygiëne en ongediertebestrijding serieus genoeg’, zegt directeur Jeu Claes van KHN. Het stoort hem ook dat, naar zijn weten, KHN niet van tevoren in dit initiatief is gekend. ‘Ik begrijp niet goed dat ze over ons praten in plaats van met ons.’
Vanwege de toename van ongedierte vindt KAD- directeur Henk Scharp dat de bestrijding van plaagdieren moet worden aangepakt volgens het principe ‘voorkomen is beter dan genezen’. Scharp: ‘Een goed preventief systeem voorkomt dat je symptomen bestrijdt. Zo wordt het milieu minder belast omdat bestrijdingsmiddelen dan niet nodig zijn. Bovendien ontstaan er minder risico’s voor de volksgezondheid en wordt economische schade beter voorkomen.’

Grootste belang
Jeu Claes vindt deze argumenten géén hout snijden; ‘In de horeca wordt hygiënisch gewerkt, er zijn in het verleden genoeg initiatieven op dit vlak ontplooid.’ En wat betreft economische schade: ‘Als er ongedierte in een horecabedrijf aanwezig is ziet de gast dat en komt niet meer terug. Het is voor een ondernemer van het grootste belang dit te voorkomen. Daar heeft hij geen schildje bij de deur voor nodig.’
In de praktijk betekent het keurmerk volgens het KAD dat alle risico’s in en rond een bedrijf worden geanalyseerd en dat voor de beheersing daarvan nog op te stellen richtlijnen worden nagevolgd. Zo komt het keurmerk te staan voor een organisatie die vrij is van dierplagen. Horecabedrijven mogen het keurmerk voeren als zij aantonen dat hun bedrijfsvoering en organisatie veilig en voor plaagdieren ontoegankelijk is.

Financieel voordeel
Volgens Claes speelt hier vooral een commercieel belang. ‘Deze instelling vertegenwoordigt de belangen van ongediertebestrijders, die hebben van zo’n keurmerk een financieel voordeel. Bovendien kan men nu ook al met een bestrijdingsbedrijf in zee gaan, dus er is niets nieuws onder de zon.’
Volgens Scharp kan de fastfoodbranche er zeker zijn voordeel mee doen. ‘In Amerika kijken consumenten steeds vaker of een bedrijf ‘pest controlled’ is. Als dat niet het geval is zijn ze wantrouwig en gaan op zoek naar een ander bedrijf om wat te eten.’
Claes: ‘Ik heb zo’n bord daar nog nooit gezien. Buiten dat, het ophangen van een keurmerk plaagdiervrij bij de ingang van een bedrijf roept, vrees ik, bij de gast alleen maar negatieve gevoelens op.’

Reageer op dit artikel