artikel

Scherper toezicht op gemeenten na brand Volendam

Horeca

DEN HAAG – Gemeenten krijgen een scherper toezicht door Rijk en provincies op het naleven van regels voor brandveiligheid. Dat zei staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken maandag in een toelichting op het standpunt van het kabinet over het rapport van de commissie Alders. Die commissie werd ingesteld na de cafébrand op nieuwsjaarsnacht in Volendam, waarbij dertien doden en tientallen gewonden vielen.

De commissie Alders concludeerde dat zowel de betrokken horecaondernemer als de gemeente Edam-Volendam de verontwaardelijkheid voor brandveiligheid verontachtzaamd heeft. Zo was het rampenplan daar een ‘verouderd telefoonboek’.
Het kabinet heeft na het rapport van de commissie Alders de indruk dat het in veel gemeenten niet beter is. Daarom vraagt de regering aan alle gemeenten om nog dit jaar hun rampenplan te actualiseren. Het is een van de vijftig actiepunten die het kabinet nu toevoegt aan de negentig die al waren opgesteld na de vuurwerkramp in Enschede.

Werkgroep
Voor staatssecretaris De Vries is vooral van belang, dat de aandacht voor brandveiligheid niet wegebt na een ramp, zoals in eerdere gevallen al te vaak gebeurd is. Twee keer per jaar moet een speciale werkgroep van Rijk, gemeenten en provincies aan het kabinet rapporteren hoe het staat met de uitvoering van de actiepunten.
Staatssecretaris De Vries heeft de gemeenten ook opgeroepen een actieplan brandveiligheid op te stellen. De inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding en de inspectie VROM zullen volgend jaar onderzoeken of de gemeenten dit ook daadwerkelijk hebben gedaan.

Campagne
Verder worden gemeenten verplicht een plan te maken over de uitvoering van bouwregels. Daarover moeten ze van tijd tot tijd rapporteren aan de gemeenteraad. Minister De Vries van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris De Vries willen vooral bereiken dat de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouder scherper gaat controleren. Wat hen betreft mag het in de campagne voor de verkiezingen van de gemeenteraad ook gaan over veiligheid en wat dat de burgers mag kosten.

Maatregelen
Het kabinet denkt verder aan de volgende maatregelen:

 • ondernemers die bouwregels overtreden, een bestuurlijke boete opleggen
 • overtredingen van voorschriften over brandveiligheid strafbaar stellen als een economisch delict
 • een soort ‘apk-keuring’ van gebouwen waarin zich veel mensen bevinden. Deze panden hebben een zogenoemde gebruiksvergunningen nodig, maar de gemeenten hebben een achterstand bij het verlenen daarvan. Een onafhankelijke instantie kan de gebouwen keuren. De gemeenten zouden die gebouwen dan versneld een vergunning kunnen verlenen
 • een wetsvoorstel dat de inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding de bevoegdheid geeft het beleid van afzonderlijke gemeenten door te lichten
 • regels voor een betere inzet van traumahelikopters
 • onderzoek of de capaciteit van het brandwondencentrum in Groningen omhoog moet van tien naar twintig bedden
 • nadere afspraken met het buitenland over de opvang van gewonden bij rampen
 • vermelding in gebouwen hoeveel mensen er naar binnen mogen, en wanneer voor het laatst controle op brandveiligheid is geweest
 • een onderzoek naar de brandveiligheid van kerstversiering en dergelijke controle door gemeenten dat alleen onbrandbare materialen worden gebruikt in cafés en andere gebouwen
 • Een verbod op brandgevaarlijke kleding.
 • Reageer op dit artikel