artikel

Inflatie loopt weer op

Horeca

De inflatie neemt weer toe. Na vorige maand een pas op de plaats, is de geldontwaarding in juli weer verder toegenomen tot 4,6 procent. In juni was nog sprake van een inflatie van 4,5 procent, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend.

In december vorig jaar was er in Nederland nog een inflatiecijfer van 2,9 procent. In april en mei van dit jaar liep dat op tot 4,9 procent. In juni was er voor het eerst weer een teruggang, maar die heeft niet doorgezet.

In de eerste zes maanden van dit jaar had Nederland de twijfelachtige eer vrijwel elke maand het hoogste inflatiecijfer van de Europese Unie te behalen. De toename van de inflatie is volgens het CBS toe te schrijven aan een hogere huurstijging (2,7 procent), de sterke prijsstijging van aardappelen, hogere energierekeningen en duurdere zuivelproducten. Ook is de inflatie iets verder opgedreven doordat de prijzen in de uitverkoop dit jaar hoger lager dan vorig jaar.

Al deze factoren spelen op zich een kleine rol, maar samen drijven ze het inflatiecijfer op. Alleen verse groenten en autobrandstoffen deden het in juli voor minder, maar bij lange na niet genoeg om het effect van de prijsstijgingen teniet te doen.

Reageer op dit artikel