artikel

Intergrale Ketenbeheersing (IKB)

Horeca

De weg van het lapje vlees of het kartonnetje eieren naar het bord is lang en soms complex. Van veehouder, vermeerderingsbedrijf, pakstation, slachterij, uitsnijderij naar de winkel of bij u op het bord in het restaurant of café. Begin jaren ’90 ontwikkelde het gezamenlijke bedrijfsleven in de veehouderij daarom een systeem om de kwaliteit van vee, vlees en eieren te bevorderen en vooral ook te garanderen. Dat systeem heet Integrale Keten Beheersing, ofwel IKB. De benaming geeft aan, dat in elk onderdeel van de productiekolom waarborgen in het productieproces worden aangebracht.

De normen
De IKB-normen bepalen bijvoorbeeld dat (pluim)veehouders hun dieren alleen maar voer mogen geven met speciale garanties. Mochten de dieren ziek zijn en geneesmiddelen nodig hebben, dan moeten deze voldoen aan strenge voorwaarden. Daarbij moet een erkende dierenarts de middelen voorschrijven en toedienen.
Als dieren vervoerd worden naar een andere boerderij, het slachthuis of anderszins, dan gebeurt dat door erkende transporteurs. Zo kan worden gegarandeerd, dat eisen voor het dierenwelzijn en de hygiëne in acht worden genomen. Ook de slachthuizen, willen ze deel uitmaken van het IKB-systeem, zijn gehouden aan extra maatregelen. Ze moeten IKB-dieren goed van de andere gescheiden houden, de herkomst in de administratie vastleggen en onder strikte hygiënische omstandigheden werken. Datzelfde geldt voor bedrijven waar het vlees wordt uitgesneden en verwerkt. Aan IKB-erkende eierpakstations worden vergelijkbare eisen gesteld.
Tenslotte gelden bij aankomst bij de slager of supermarkt ook weer speciale voorwaarden. Zo mag IKB-vlees niet onverpakt naast niet-IKB-vlees worden aangeboden. In de winkel zijn varkensvlees en eieren die volgens IKB zijn geproduceerd, te herkennen aan het Vlees- en Eierkeurmerk PVE/IKB.

Principes
Het meedoen aan IKB gebeurt op vrijwillige basis. Als bedrijven de IKB-overeenkomst hebben ondertekend, binden ze zich om aantoonbaar aan een reeks van verplichtingen te voldoen. Op de naleving ervan wordt nauwgezet gecontroleerd.
Informatie-uitwisseling tussen de verschillende schakels is een uitermate belangrijk onderdeel van IKB. Met een sluitend informatiesysteem moeten vee, vlees en eieren door de hele productiekolom te traceren zijn.

IKB is een kwaliteitssysteem dat voortdurend wordt aangepast aan de wensen uit de markt. Tegelijkertijd neemt het bedrijfsleven in de vee-, vlees- en eiersector steeds massaler deel aan de diverse IKB-regelingen. Dat resulteert in een groeiend aanbod aan producten, die zich door kwaliteit onderscheiden en waar de consument van op aan kan.

Reageer op dit artikel