artikel

Wat is biologisch/Eko?

Horeca

De biologische landbouw is een landbouwmethode waarbij geen gebruik wordt gemaakt van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en gentechnologie. In de winkel is het biologische product te herkennen aan het Eko-keurmerk.

De belangrijkste inhoud van de normen voor de biologische veehouderij zijn:

  • voor de bemesting wordt gebruik gemaakt van dierlijke mest, compost, stikstofhoudende gewassen en enkele natuurlijke producten. Kunstmest is niet toegestaan. dieren hebben meer ruimte, hokken met stro en een buitenuitloop. medicijnen mogen in de veehouderij alleen worden toegepast ter bestrijding van ziekten en niet preventief.
  • Bij de bereiding van vlees en vleeswaren mogen geen chemische geur-, kleur- en hulpstoffen worden toegevoegd. Dit betekent dat er met natuurlijke hulpstoffen wordt gewerkt. De kruiden en specerijen zijn van biologische oorsprong. Er zijn biologisch varkensvlees, rundvlees, pluimveevlees en biologische vleeswaren. Biologisch kalfsvlees en lamsvlees wordt niet verkocht.

    Biologisch vlees is niet per definitie veiliger dan vlees afkomstig van de gangbare veehouderij. De biologische veehouderij speelt zich voornamelijk af in de open lucht, waardoor het vee makkelijker besmettelijke infectieziekten kan oplopen waarvoor mensen ook bevattelijk zijn. Bij de biologische productie wordt minder gebruik gemaakt van antibiotica en gewasbestrijdingsmiddelen, maar voor de gangbare landbouw gelden voor deze zaken tal van voorschriften, waardoor ruimschoots aan voedselveiligheidseisen voldaan wordt. Het nitraatgehalte van biologische producten is doorgaans lager dan dat van gangbare producten, maar de kans op een hoog gehalte aan zware metalen is weer groter door het gebruik van organische mest.

    Reageer op dit artikel