artikel

Onze vis is schoon

Horeca

De Noren zijn een vissersvolk bij uitstek. Ruim dertig jaar geleden kwam de kweekvisindustrie op gang. Van fouten in de beginperiode hebben de telers geleerd. Nu hebben ze – naar eigen zeggen – een moderne, milieubewuste industrie gerealiseerd. Ze willen de tegenstanders van kweekvis graag overtuigen. ‘We hebben alles geregistreerd. Onze vis is schoon’. Lees Misset Horeca 41 voor een uitgebreid verslag. Kijk in de uitgebreide recepturenbank voor interessante visrecepturen.