artikel

Procedure indiensttreding

Horeca

Bij het in dienst treden van een nieuwe medewerker moet het volgende gebeuren:

  • maak een schriftelijk arbeidscontract
  • laat uw medewerker moet een loonbelastingverklaring invullen en ondertekenen
  • uw medewerker moet zich aanmelden bij een ziekenfonds
  • u moet aan het ziekenfonds doorgeven wanneer de medewerker in dienst is getreden
  • houd voor elke medewerker een afzonderlijke loonstaat bij. Dit formulier is bij de boekhandel verkrijgbaar. Besteedt u de loonadministratie uit? Dan moet u alle stamgegevens van de medewerker op een formulier invullen en dit opsturen
  • houd een kaart bij waarop alle vrije dagen van de medewerker staan
  • Uitbesteden loonadministratie

    Reageer op dit artikel