artikel

Stel de medewerker op zijn gemak

Horeca

Het kan zijn dat u merkt dat uw medewerker gespannen is tijdens het gesprek.

Met deze tips stelt u hem op zijn gemak:

  • geef een concreet voorbeeld uit zijn werkgedrag wanneer u iets duidelijk wilt maken (‘ik merkte dat…’)
  • voorkom conflicten door duidelijk te maken dat het gaat om een beoordeling van zijn functioneren en niet om het beoordelen van zijn persoonlijkheid
  • duidelijkheid en begrip ontstaan door het besprokene tussentijds samen te vatten
  • maak aan het eind heldere afspraken
    Maak vervolgafspraken
  • Reageer op dit artikel