artikel

FOOD woordenlijst S T U

Horeca

Hier staat alle foodjargon voor de letter S T U

S

Sales promotion
Actie om de verkoop van producten te bevorderen.

Samplen
Productpromotie waarbij probeerproducten (samples) uitgedeeld worden, al dan niet in verkleinde vorm, om zo probeeraankopen uit te lokken. Gebeurt meestal bij de introductie van een nieuw artikel.

Sanering
Het definitief verwijderen van producten uit een bepaald assortiment.

SBU
Strategic Business Unit.

Scannen
Het lezen van prijs- en andere informatie over een artikel via de streepjescode op de verpakking. Het systeem bespaart tijd omdat de prijs niet langer ingetoetst hoeft te worden op de kassa en het levert daarnaast informatie op over hoeveel van welke soort producten binnen een bepaalde periode verkocht worden. Marktonderzoeksbureaus gebruiken scanningdata om ontwikkelingen binnen het supermarktassortiment te onderzoeken.

Scanningdata
Informatie die wordt verzameld op basis van scanning.

Scanningkassa
Kassa waar winkelartikelen elektronisch gescand worden. De aldus vergaarde gegevens kunnen worden gebruikt voor marktanalyses, een efficiënt voorraadbeheer en logistiek.

Schapbeheer
Indeling en bewaking van winkelschappen op basis van verkoopcijfers, marge en andere geformuleerde doelstellingen.

Schapbeheer
Indeling van de winkelstellingen, gebaseerd op de impuls-, omzet- en winstmakende kracht en prijs van het product.

Schapruimte-elasticiteit
Kengetal dat de mate aangeeft waarin de omzet verandert als gevolg van de veranderingen van de hoeveelheid toebedeelde schapruimte.

Secundaire klant
Een klant die primair bij een andere winkel uit dezelfde detailsector koopt, maar ook wel eens bij de winkel in kwestie.

Service merchandising
Een distributiemethode waarbij de fabrikant zelf voor de presentatie en de voorraad in de winkels zorgt.

Service merchandising
Dienst waarbij de leverancier het vak of schap in de winkel verzorgt en ook voor aanvulling van de voorraad zorg draagt.

Servicegraad
Een aanduiding voor de wijze en mate waarop vooraf gemaakte afspraken tussen handel en fabrikant worden uitgevoerd.

Shop in the shop
Een winkelindeling die de klant het gevoel geeft dat er meerdere afzonderlijke winkels in één ruimte zijn samengebracht.

Shopper
Diegene die de boodschappen doet, dit is dus niet noodzakelijk ook de consument, die het product uiteindelijk gebruikt.

SKU
Stock Keeping Unit, oftewel product-item.

SMA
Stichting Merkartikel, belangenbehartigers van de merkartikelenfabrikanten in de levensmiddelenindustrie

Soft-discount
Een supermarktvorm die zich onderscheidt door sterke nadruk te leggen op lage prijzen zonder dat dit al te zeer ten koste gaat van de service en de volledigheid van het assortiment.

Spaarsystemen
Diverse technieken om door middel van het (elektronisch) sparen van punten of zegels de klantentrouw (winkeltrouw) te bevorderen.

Space management
Het via modellen en computerprogramma’s beheren en indelen van de beschikbare schapruimte om daarmee een optimaal rendement te kunnen behalen.

Space management
Schapbeheer met betrekking tot vaste presentatie van artikelen in vakken en stellingen, vooral bedoeld om de groeiende artikelenstroom richting schaarse winkelruimte in goede banen te leiden.

Speciaalzaak
Een verkooppunt dat zich heeft gespecialiseerd en geprofessionaliseerd in de verkoop van specifieke product(groepen).

Speciaalzaak
Winkeltype dat zich toespitst op een beperkt aantal productgroepen of doelgroepen en een vakbekwame serviceverlening.

Spiegelen
Fifo-vullen van een schap (First In, First Out). De oudste producten voor in het schap zetten, de nieuwe erachter. Na het spiegelen moet het schap er aan de voorzijde strak bij staan.
Ook, het schap er gespiegeld (strak) uit laten zien. Controle: houd een spiegel tussen twee gelijke producten, te zien is een strak schap. Haal deze spiegel weg, het schap behoort er net zo strak uit te zien. Is dit het geval, dan is er goed gespiegeld.

Streepjescode
Codering op verpakkingen van producten op basis van streepjes met een bepaalde dikte. Elke code is uniek voor een bepaald artikel.

Supermarkt van het jaar
Tweejaarlijks terugkerende prijs in de levensmiddelen-branche die wordt uitgereikt door de vakbladen Distrifood en Foodmagazine in samenwerking met het CBL.

Superspeciaalzaak
Een speciaalzaak die zich richt op één enkele doelgroep en één enkele productgroep.

Supply chain
Alle marktpartijen die betrokken zijn bij het leveren van een eindproduct aan de consument.

Synchronised production
De fabrikant heeft zijn productieproces op een zodanige wijze ingericht dat de productie de vraag van de markt volgt.

T

Tailor-made
Een exclusieve, op maat gemaakte activiteit voor een bepaalde winkelketen.

Take away
Verzamelterm voor producten die kant-en-klaar mee naar huis genomen worden.

Teleshopping
Bestellingen doen per computer/internet. De boodschappen worden vervolgens thuisbezorgd of in de supermarkt van keuze klaar staan.

THT
Ten minste houdbaar tot. Aanduiding op consumentenverpakkingen waarmee wordt aangegeven dat een product na een bepaalde datum alleen nog op eigen risico genuttigd of gebruikt kan worden.

Thuisbezorging
Het bij de consument thuis afleveren van gekochte of bestelde producten.

Thuisverbruik
Aanduiding voor producten die de consument koopt om thuis te gebruiken. Meestal gebruikt als term om de tegenstelling met horeca aan te duiden.

Toegevoegde waarde
De meerwaarde die een product of dienst onderscheidend maakt.

TOP’
Teamwork, Oog en oor voor klanten en Plezier in je werk; kwaliteitsprogramma van Schuitema’

Trade marketing
Marketing door de producent, gericht op de tussen- of detailhandel.

Traffic builder’
Product(groep) die klanten naar de winkel trekt; gangmaker.’

Transactiekostentheorie
Transaction Cost Economies. De transactiekostentheorie geeft aan dat bij de verkoop van één product diverse kosten moeten worden inbegrepen. Soms zijn die kosten lager bij marktwerking, soms bij samenwerking.

Transaction builder
Een product(groep) die omzet genereert.

Turf defender’
Territoriumverdediger; een product(groep) die sterk bijdraagt aan het imago (het ‘gezicht’) van de winkel.’

U

UAC
Uniforme Artikel Codering, internationaal erkende streepjescode die ieder product een uniek herkenningsnummer geeft.

UHD
Uiterste Houdbaarheidsdatum. Zie THT.

Uitsnijhoek
Gedeelte in de supermarkt waar vlees en gesneden worden.

Unique Selling USP.
Unieke verkoopargumenten (prijs, service)

UPC
Universal Product Code. Elk artikel krijgt een unieke artikelcodering.

Upgrading
Het toevoegen van waarde aan een product of een winkelformule

Upgrading
Het opwaarderen van een formule, product of dienst door middel van toegevoegde waarde, zoals extra service, een breder of dieper assortiment of het creÎren van een bepaalde verkoopsfeer.

Urennorm
De hoeveelheid uren die de bedrijfsleider tot zijn beschikking heeft om het werk uit te voeren.

USP
Unique Selling Proposition oftewel een onderscheidend verkoopargument.

UVD
Uiterste Verkoopdatum. Aanduiding op versproducten. Na het verstrijken van de UVD mogen deze producten niet meer verkocht worden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels