artikel

Foodstep

Horeca

Foodstep is een advies- en trainingsbureau dat zich richt op de totale kolom van de foodservicemarkt: de markt van eten en drinken buitenshuis (producenten, grossiers, brancheorganisaties, horeca, catering en instellingen).

Als gevolg van deze totale benadering is een breed spectrum aan specialistische kennis en ervaring opgebouwd, dat door de huidige opdrachtgevers als uniek wordt ervaren. Zo ondersteunt Foodstep organisaties op de volgende gebieden:

– Marktonderzoek: marktontwikkelingen en trends; imago-onderzoeken en gebruiksonderzoeken.
– Conceptontwikkeling: inrichting van nieuwe restaurants voor horeca en catering; visievorming en –ontwikkeling binnen instellingen en begeleiding bij het lanceren van nieuwe producten door fabrikanten.
– Opleidingen en trainingen: een breed spectrum van opleidingen voor zowel leidinggevenden als ook uitvoerenden. Deze trainingen richten zich enerzijds op vakkennis, waarbij food en beverage centraal staan en anderzijds op teamgerichte trainingen met als basis de service-profit chain.
– Advisering: bij strategische en tactische vraagstukken binnen de totale bedrijfskolom van de foodservicemarkt.

Momenteel bestaat Foodstep uit zestien enthousiaste medewerkers. Ofschoon onze visie op voeding in de loop der jaren nauwelijks is veranderd, bestaat het werkveld tegenwoordig uit meer dan de foodservice. Foodstep heeft zich op een dusdanige manier ontplooid, dat het haar kennis en ervaring ter beschikking stelt aan de gehele bedrijfskolom. Kennisvragen zijn afkomstig van producenten tot grossiers, van brancheverenigingen en overheidsinstellingen tot individuele foodservicebedrijven.

De missie van Foodstep laat zich omschrijven als: ‘De integratie van kennis en activiteiten met als doel: aantoonbaar resultaat binnen de organisatie van de opdrachtgever’. Onze activiteiten zijn onder te verdelen in: training, coaching, onderzoek, doorlichting en conceptmanagement. Uw doelstellingen staan te allen tijde centraal. De ene keer vindt realisatie plaats door directe kennisoverdracht, de andere keer door het creëren van bewustwording of het oplossingsgericht verzamelen en vergelijken van gegevens.

Foodstep onderscheidt zich door ‘het in de praktijk kunnen brengen van de strategie’. Specialismen in verscheidene markten, maar ook in afzonderlijke beleidsgebieden resulteren in een werkbare oplossing. Organisaties die in het verleden reeds van onze diensten gebruik hebben gemaakt en de effecten van onze werkwijzen kunnen aantonen, zijn onder andere: RAI Catering Services, Rabofacet, KLM Catering Services, Merwede Ziekenhuis, Stichting Woonvormen voor Ouderen Eindhoven, Rümke Groep en Terborg.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels