artikel

Tips bij tijdelijke sluiting

Horeca

Misschien bent u van plan om binnenkort uw hotel te verbouwen. En kiest u voor een tijdelijke sluiting om te voorkomen dat het lawaai van de betonboren de gasten de straat opjaagt. Hier leest u een aantal tips waar u rekening mee kunt houden als u besluit te verbouwen.

- Overweeg uw bedrijf korte tijd te sluiten als er sprake is van extreem veel overlast voor de gasten.

- Informeer in een vroeg stadium het personeel en overleg de consequenties (verplicht verlof!).

- Informeer en maak afspraken met uw leveranciers.

- Ga na welke hoteldiensten tijdens de sluitingsperiode wél aanwezig moeten zijn (bijvoorbeeld sales, reserveringen, schoonmaakploeg).

- Informeer (vaste) gasten per mailing of nieuwsbrief op tijd over de maatregel. Verwijs gasten naar andere hotels waarmee u afspraken heeft gemaakt.

- Sluit in een periode dat het niet druk is in het hotel.

- Informeer in geval van geluids- en andere overlast van de verbouwing de direct omwonenden en compenseer de overlast door bijvoorbeeld een gratis lunch of een uitnodiging voor de heropening.

- Zorg voor een goede bewegwijzering als de ingang tijdelijk is verplaatst.

- Zorg ervoor dat uw hotel telefonisch bereikbaar is tijdens de periode dat het bedrijf is gesloten.

- Stuur een persbericht naar de media. Tijdelijke sluiting is nieuws. Probeer de renovatie publicitair uit te buiten.

- Bekijk of er tijdens de sluitingsperiode ook andere werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, zoals achterstallig onderhoud, vervanging van apparatuur en dergelijke.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels