artikel

<!--klachten-->

Horeca

Heeft u de indruk dat u niet juist bent behandeld bent door een journalist? Zijn volgens u uw woorden verdraaid in het interview? Probeer altijd eerst met de betrokkene in het gelijk te komen. Lukt dit niet, dan kunt u het nog altijd bij de chef of desnoods de hoofdredacteur proberen.

Wanneer u er met de chef of hoofdredacteur niet uitkomt, is de raad voor de Journalistiek misschien een oplossing. Dit is een soort tuchtraad van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de Vereniging van de Nederlandse Dagbladpers, De Nederlandse Organisatie van Tijdschrift Uitgevers, de Nederlandse Omroep Stichting, de Nederlandse Nieuwsbladpers en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. De Raad heeft tot taak om, naar aanleiding van bij haar ingediende klachten of verzoekschriften te oordelen of ‘de grenzen zijn overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van de journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is’.

De Raad veroordeelt niet, deelt ook geen straffen uit, maar oordeelt. Over het algemeen zal de Raad haar oordeel ‘ter publicatie aan de pers verstrekken’. Opzienbarende zaken vinden zo hun weg wel naar de tijdschrift- of dagbladkolommen.

Er zijn echter meer mogelijkheden waarvan de burgerrechter er een is. Denk wel of het de moeite waard is en een haalbare kaart. En of het middel niet erger is dan de kwaal. Met andere woorden: u maakt iets los wat door de rest van de wereld allang weer vergeten is.

Tips

  • Probeer bij twijfels over de uitkomst van een interview de journalist zover te krijgen dat u het artikel voor publicatie mag inzien. Echter, inzien geeft geen recht op wijziging. Misschien dat een journalist accoord gaat met veranderingen in letterlijke citaten, maar doorgaans zal hij hier niet om staan te springen.
  • Val niet over onbelangrijke onjuistheden in cijfers of terminologie. Bijvoorbeeld als in een bericht staat dat er veertig mensen op een vergadering waren, terwijl u weet dat er volgens de presentatielijst 47 mensen waren
  • Voelt u zich tekortgedaan, zorg dan dat uw klacht volledig klopt.