artikel

<!--MKZ-->

Horeca

Wat is mond- en klauwzeer?
MKZ is een zeer besmettelijke virusziekte van ‘evenhoevigen’ zoals varkens, runderen, schapen, geiten, herten, wilde zwijnen en enkele dierentuindieren. De ziekte ontstaat in en rond de bek en aan de klauwen. De dieren krijgen onder andere blaren in de bek met name op de tong, op de uier en op de poten. Ondanks dat ze ernstig ziek zijn, is de ziekte meestal niet dodelijk. Meestal sterven alleen jonge dieren als gevolg van aantasting van de hartspier. Oudere dieren kunnen doodgaan aan secundaire verschijnselen, bijvoorbeeld verhongering.
terug

Wat zijn de oorzaken?
Een Picornavirus is de veroorzaker van mond- en klauwzeer. Er zijn zeven virustypen en verschillende subtypen. Een doorgemaakte infectie met het ene type geeft geen bescherming ten opzichte van andere typen. Het MKZ-virus blijft onder normale omstandigheden lang infectieus. Bij normale temperatuur en in droog stalstof ongeveer 14 dagen en in vochtig stalstof 8 dagen. Bij een temperatuur van 20 graden onder nul blijft het virus jarenlang infectieus.
De belangrijkste wijze van verspreiding is via kleine vochtdruppeltjes die door besmette gevoelige dieren worden verspreid, dus van dier op dier. Vooral varkens kunnen op deze manier veel virus verspreiden, dit kan overigens ook over grote afstanden door de lucht. Daarnaast kan het virus versleept worden door mensen (aan kleding, schoeisel) en door alle niet gevoelige dieren aan vuil aan poten en in de vacht.
MKZ kan ook verspreid worden door het voeren van keukenafval (Swill) aan dieren. In Nederland is dit verboden.
terug

Wat is het gevaar voor mens en dier?
MKZ is niet gevaarlijk voor mensen. Producten als vlees en vleeswaren kunnen veilig worden gegeten. In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen mensen onschuldige verschijnselen krijgen (bijvoorbeeld door het drinken van rauwe melk van een met MKZ besmette koe) maar die gaan snel weer over.
De exportverboden van producten van MKZ-gevoelige dieren (evenhoevigen) hebben niets met de volksgezondheid te maken. Deze producten kunnen het MKZ-virus bevatten en de besmetting verspreiden als ze in aanraking komen met Nederlandse evenhoevigen.
Mensen kunnen wel HVM (hand-, voet- en mondziekte) krijgen. Deze ziekte lijkt op MKZ. HVM komt voor bij kinderen en jonge mensen. Het HVM-virus is op geen enkele manier verwant aan het virus dat bij evenhoevigen dieren MKZ veroorzaakt.
Ook voor paarden, honden, katten en pluimvee is de ziekte niet gevaarlijk. Zij kunnen echter wel gedurende enkele etmalen drager zijn van het virus en het virus zo verspreiden.
terug

Hoe kan mond- en klauwzeer voorkomen worden?
Als er sprake is van een uitbraak zoals recentelijk in Nederland treedt het draaiboek Mond-en Klauwzeer van het ministerie van LNV in werking. In heel Nederland gelden dan vervoersbeperkingen voor vee, pluimvee en vervoermiddelen van vee. Voor het ophalen van rauwe melk en het vervoer van veevoer en mest gelden strikte voorwaarden. Daarnaast gelden er in de ingesloten gebieden strengere maatregelen.Het bezoeken van een veehouderijbedrijf is in heel Nederland verboden.De export van levend vee en dierlijke producten ligt stil. Dit komt door het vervoersverbod voor vee en omdat er geen exportcertificaten meer worden afgegeven. Ook heeft de Europese Commissie Nederland een exportverbod opgelegd.
Bovendien is de import van dieren en producten waarvoor in Nederland een vervoersverbod geldt niet mogelijk. Voor de import uit landen met MKZ (onder andere Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Ierland) gelden Europese bepalingen.
terug