artikel

Freelancers en de fiscus

Horeca

Het kabinet heeft besloten een einde te maken aan de vaak onduidelijke status van freelancers.

Tot nu toe waren er veel problemen over met name de juridische status van de arbeidsrelatie met de opdrachtgever. Onverwachte premienaheffingen en verschillende beoordelingen door de belastingdienst en de uitvoeringsinstanties. Met als gevolg: terughoudendheid van opdrachtgevers. Met ingang van 1 januari 2001 behoren die problemen definitief tot het verleden. Zo belooft men althans.
Wat zijn zoal de kabinetsmaatregelen?

*Zelfstandige professionals zonder personeel kunnen per 1 januari 2001 vooraf een verzoek indienen voor een zelfstandigheidsverklaring, die twee jaar geldig blijft.

* De belastingdienst en het LISV beoordelen het verzoek van de zelfstandige op basis van hun respectievelijke regelgeving, waarna de zelfstandigheidsverklaring al dan niet wordt afgegeven.

* Bij verschil van mening tussen de belastingdienst en het LISV over de status van een zelfstandige stemmen de twee instanties hun inzichten op elkaar af en verplichten zich alsnog tot een eenduidig oordeel vooraf over de zelfstandigheid te komen.

*Nog dit jaar ontvangt het kabinet een rapport met aanbevelingen voor eenduidige regelgeving ten aanzien van het begrip zelfstandigheid. Uiterlijk op 1 januari 2002 moet dit resulteren in een permanente afstemming tussen de belastingdienst en het LISV, zodat verschillende beoordelingen niet meer mogelijk zijn.

*In 2003 moet uit een monitoring en evaluatie duidelijk zijn of de nieuwe maatregelen afdoende hebben gewerkt. Eventuele knelpunten kunnen dan nog door het kabinet worden gerepareerd.

*Vooralsnog blijft het zinvol om als fulltime freelancer te streven naar de status van ondernemer om in aanmerking te komen voor tal van aftrekposten. Daarbij zijn zeven criteria van belang. Pas dan is men volwaardig ondernemer, althans in de ogen van de fiscus.

1. Ondernemersrisico nemen
2. Veel tijd en geld steken in de onderneming
3. Zelf de zaak runnen
4. Genoeg werk hebben
5. Genoeg klanten hebben
6. Als bedrijf naar buiten treden
7. Winstgevend zijn.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels