artikel

Heffingskortingen

Horeca

Tot en met 2000 hebben we met de belasting te maken met tariefgroepen. Hieraan zit een bedrag gekoppeld waarover u geen belasting hoeft te betalen. De zogenaamde belastingvrije som. Deze som wordt in mindering gebracht op uw belastbare inkomen. Zodoende verlaagt dit de belasting die u moet betalen. In de praktijk houdt dit in dat iemand die 60 procent belasting betaald meer terug krijgt dan iemand die 37 procent belasting betaald.

Vanaf 2001 krijgen we te maken met heffingskortingen. Een heffingskorting is een bedrag dat u in mindering brengt op de door u te betalen belasting. Iedereen heeft dus vanaf 2001 hetzelfde belastingvoordeel. Er zijn verschillende bedragen voor mensen onder en boven de 65 jaar. Deze bedragen staan nog niet definitief vast. De genoemde bedragen en in deze column kunnen dan ook nog wijzigen.

1. De algemene heffingskorting geld voor iedere belastingplichtige. Bent u onder de 65 jaar dan krijgt u in 2001 een algemene heffingskorting korting van ƒ3473,-. Bent u 65 jaar of ouder dan krijgt u ƒ1495, -. Ook mensen die geen inkomen hebben, hebben recht op de algemene heffingskorting. Hiervoor geldt: a) U moet een partner hebben die een inkomen heeft. b) Deze partner moet voldoende belasting betalen. c) De heffingskorting kan niet hoger zijn dan te betalen belasting van de partner. Voldoende belasting betalen houdt in dat er nog belasting betaald moet worden nadat de partner gebruik heeft gemaakt van al zijn eigen heffingskortingen. De niet verdienende partner krijgt de algemene heffingskorting rechtstreeks van de belastingdienst uitbetaald.

2. De arbeidskorting kan door werkenden worden toegepast. Het maakt niet uit of u dit doet in dienstbetrekking, als ondernemers of als freelancer. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van de totale inkomsten uit tegenwoordige arbeid. De korting bedraagt ongeveer tien procent van de arbeidsinkomsten boven de ƒ16.219,-. De maximale korting is ƒ2027, -.

Kinderkorting krijgt u als voldoet aan de volgende vier voorwaarden:
1) het kind moet bij aanvang van het kalenderjaar jonger zijn dan 12 jaar
2) in het betreffende jaar minimaal 6 maanden tot het huishouden behoren
3) op hetzelfde adres als de ouder staan ingeschreven
Het gezamenlijke inkomen van de ouders mag niet hoger zijn dan ƒ120.104, – (denk aan overhevelingstoeslag: 1,9 procent extra loonsverhoging per 1-1-2001) De kinderkorting bedraagt ƒ84, – en wordt in eerste instantie verleend aan de meest verdienende ouder. Op verzoek kan de kinderkorting aan de andere ouder worden gegeven.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels