artikel

Heffingskortingen

Horeca

Dit is het vervolg van de heffingskortingen die van toepassing zijn vanaf 2001

1. Aanvullende kinderkorting kunt u toepassen als u recht heeft op kinderkorting en beide ouders samen niet meer verdienen dan ƒ60.053,-. De korting bedraagt ƒ304,-

2. De combinatiekorting krijgt u toegekend onder de volgende voorwaarden: de belastingplichtige werkt buiten het huishouden, verdient meer dan ƒ8678,- per jaar en heeft een kind dat bij aanvang van het kalenderjaar jonger is dan 12 jaar. Bovendien dient dit kind minimaal 6 maanden tot het huishouden te behoren, op hetzelfde adres te zijn ingeschreven en in belangrijke mate te worden onderhouden (1999 tenminste ƒ56,- per week onderhoudskosten). Als beide ouders voldoen aan deze voorwaarden dan hebben beiden recht op deze combinatiekorting. De korting bedraagt ƒ304,- per persoon.

3. Alleenstaande ouderkorting is van toepassing als u geen partner heeft, meer dan 6 maanden een kind in belangrijke mate onderhoudt en het kind bij aanvang van het kalenderjaar nog geen 27 jaar is. De korting bedraagt op jaarbasis: ƒ2779,-

4. Aanvullende alleenstaande ouder korting is van toepassing als u recht heeft op alleenstaande ouder korting, buiten het huishouden werkt en minimaal één kind heeft dat bij aanvang van het kalenderjaar jonger was dan 12 jaar. De extra korting bedraagt ƒ2779,-

5. Ouderenkorting krijgt u als u ouder bent dan 65 jaar aan het einde van het betreffende kalenderjaar, een gezamenlijke inkomen heeft van niet meer dan ƒ61.052,-. U kunt dan een ouderkorting toepassen van ƒ 1242,-

6. Aanvullende ouderenkorting krijgt u als u een alleenstaande AOW uitkering heeft en recht heeft op ouderenkorting. De korting bedraagt maximaal ƒ1242,-

Iedereen heeft maar één keer recht op de kortingen. Heeft u een dienstbetrekking naast uw bedrijf dan kunt u de korting maar één keer toepassen. Dit geld overigens ook voor uw werknemers. Daarnaast kunt u als werkgever de privé-heffingskortingen van uw personeel buiten beschouwing laten. Hiervoor krijgen zij een formulier van de belastingdienst. De eerste loonstroken van uw personeel in 2001 zullen behoorlijk wat vragen oproepen en voor zover u het nog niet wist:

Leuker kunnen ze het niet maken, makkelijker blijkbaar ook niet.

Bert Harks, HAAK Horeca Advies Groep in Best, telefoon (0499) 37 93 69, e-mail haak.best@worldonline.nl

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels