artikel

Klagen?

Horeca

Bert Harks is actief bij de HAAK Horeca Advies Groep en regelmatig verzorgt hij een column over diverse ‘zaken van belang’.

Het is hoog tijd om uw klanten in te lichten over de problemen die u als ondernemer op u fritesbord krijgt. Alhoewel de klant geen boodschap heeft aan uw problemen, kunt u op die manier misschien enig begrip kweken. Leg daarom bijvoorbeeld een blad als de Snackkoerier alvast in uw zaak. Uw klanten kunnen onder het (langere) wachten lezen over allerlei zaken waarmee u wordt geconfronteerd.

Iedereen kent wel de term: wist u dat?Zomaar een opsomming van datgene wat uw klant nìet weet:
1) Als ondernemer heb je te maken met een nijpend personeelstekort.
2) Uw personeel heeft steeds meer noten op hun zang, omdat ze weten dat ze u onder druk kunnen zetten.
3) Salarissen zijn per 1 oktober 2000 met 4% omhoog gegaan.
4) Per 1 januari 2001 moet u een prijsverhoging doorvoeren, omdat het BTW-tarief van 17,5% omhoog gaat met1,5%. U verdient er echter geen gulden meer door.
5) De algemene opinie is dat horecaondernemers de helft ’zwart’ doen. Door de verregaande automatisering (alles is immers aan elkaar te koppelen) is dit niet eens mogelijk.
6) Banken doen moeilijk als het gaat om het financieren van horecaondernemingen.
7) Veel ondernemers werken 70 uur of meer om hun hoofd boven water te houden.
8) Veel ondernemers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering omdat deze veel te duur is.
9) De oudedagvoorziening van veel ondernemers is te laag. Ze krijgen de rekening over een aantal jaren gepresenteerd, als ze oud en moe van het werken zijn. Ook een pensioenverzekering is veel te duur.
10) Veel ondernemers zitten nu in het ziekenfonds omdat hun inkomen te laag is.
11) De administratieve verplichtingen van horeca-ondernemers nemen toe in de plaats van af. Hierdoor stijgen de kosten van de boekhouder, of de ondernemer moet personeel in dienst nemen om zelf deze zaken te gaan regelen.
12) De kosten van het bedrijf gaan al jaren sneller omhoog dan de verkoopprijzen.
13) Door de strengere hygiëne-eisen krijgt de ondernemer nog meer werk en dient er steeds meer te worden geïnvesteerd.
14) De brutowinst is bij veel horecabedrijven te laag. Dit komt vaak omdat de prijzen te laag zijn of de porties te groot.

Als u deze zaken zou mededelen aan uw klanten zou u dan begrip krijgen?

Bert Harks, HAAK Horeca Advies Groep in Best, telefoon (0499) 37 93 69, e-mail haak.best@worldonline.nl

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels