artikel

<!--Links dierziekten-->

Horeca

Kijk hier voor links naar andere internetsites.

Op www.zibb.nl/landbouw leest u uitgebreide info over MKZ, BSE of salmonella in de dossiers.

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Het Voedingscentrum is een vraagbaak voor iedereen die meer wil weten over voeding en voedsel in relatie tot gezondheid, kwaliteit en veiligheid

De site van het Voorlichtingsbureau Vlees biedt info over voedingsstoffen en keurmerken

Scharrelvleesnet is een site bestemd voor iedereen die met vlees te maken heeft: horecaondernemers, consumenten, boeren, slagers en andere vleesverwerkers

De Stichting Blij met een Ei geeft voorlichting over de legpluimveehouderij

Op de site van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren kunnen geïnteresseerden folders bestellen over onder meer BSE en de veiligheid van rundvlees