artikel

<!--Varkenspest-->

Horeca

Wat is varkenspest?
Varkenspest is een virusziekte. De ziekte verspreidt zich snel door een bedrijf: eerst zijn enkele varkens ziek, na enkele dagen worden de ziekteverschijnselen ook opgemerkt bij andere varkens. Meestal is het bedrijf in de derde week in volle hevigheid aangetast. In vele hokken kan sterfte optreden (vooral bij biggen).
In tal van Europse landen, waaronder Duitsland, België en Nederland komen regelmatig gevallen van varkenspest voor. In Groot Brittannië en de Verenigde Staten komt de ziekte, ondermeer door strenge invoerbepalingen, niet (meer) voor. De eerste uitbraak van deze virusziekte was echter wel in de Verenigde Staten, omstreeks 1830 in de staat Ohio.
terug

Wat zijn de oorzaken?
Varkenspest is een ziekte die wordt veroorzaakt door een RNA-virus. Het virus is zuur- en tot op zekere hoogte warmtebestendig. In een lege, geruimde varkensstal overleeft het virus zelden langer dan vier dagen, tenzij het erg koud is. In gepekeld varkensvlees kan het virus enkele maanden overleven, in diepgevroren vlees blijft het zelfs meerdere jaren infectieus.
Een varkensstapel kan worden besmet door aankoop van geïnfecteerde dieren (die nog niet ziek zijn) of door geïnfecteerde dekberen. Daarnaast is verspreiding van het virus mogelijk door instrumenten, injectienaalden, verontreinigde diergeneesmiddelen en slecht gedesinfecteerde transportwagens. Ook het voeren van keukenafval levert gevaar op, omdat het virus lange tijd infectieus blijft in varkensvlees. Overigens is het voeren van dergelijk afval in Nederland verboden.
terug

Wat is het gevaar voor mens en dier?
Voor mensen is het virus ongevaarlijk. Dus ook al zou besmet vlees worden geconsumeerd, dan nog is er geen enkel risico.
Besmette varkens zijn algemeen ziek en hebben bijvoorbeeld koorts, diarree en/of bloedingen. Bij zeugen komen vaak spontane abortussen voor. Besmette biggen groeien moeizaam en blijven achter bij hun leeftijdgenoten. Sterfte is vaak het gevolg.
terug

Hoe kan varkenspest voorkomen worden?
Nadat bekend is dat er in een regio varkenspest is geconstateerd, neemt het ministerie van Landbouw aanvullende maatregelen. Zo kan het bepalen dat transportmiddelen voor het vervoer van dieren die uit een besmette regio of land terugkeren extra gereinigd en ontsmet worden.
De overheid kan ook een invoerverbod instellen, afhankelijk van de ernst van de situatie. Mocht er toch sprake zijn van positieven gevallen in Nederland dan worden de besmette bedrijven geruimd; dat geldt ook voor de bedrijven in de directe omgeving hiervan. In een grote straal om het betreffende bedrijf wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van het virus. Ondertussen mogen boeren geen varkens verplaatsen binnen deze gebieden of van en naar deze gebieden.
terug