artikel

Andere alcoholvoorlichting:

Horeca

KAMPEN – Alcoholvoorlichting vanuit een ethische benadering leidt tijdelijk tot een vermindering van het aantal keren dronkenschap en tot een toename van kennis over alcohol onder jongeren. Dit schrijft de theoloog J. Roemer in zijn proefschrift Evenwichtig alcoholgebruik waarop hij maandag promoveert aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen.

Alcoholeducatie in het voortgezet onderwijs moet volgens Roemer meer aandacht besteden aan ethische waarden zoals ‘meedoen met de groep’. De meeste huidige voorlichtingsprojecten schieten tekort, constateert hij.
Dit komt volgens de theoloog door de nadruk die de voorlichting legt op de negatieve lichamelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Onderzoek naar de effectiviteit van alcoholvoorlichting heeft uitgewezen dat projecten met een sterk waarschuwende boodschap geen of zelfs een averechts effect hebben.

Verantwoording
Roemer deed onderzoek onder 819 leerlingen uit havo-4. Daaruit bleek dat voorlichting waarin de nadruk niet zozeer ligt ‘op het vinden van de juiste maat, maar op de verantwoording van alcoholgebruik als juist en te rechtvaardigen gedrag’, beter aanslaat. Een paar maanden na het programma zeggen de jongeren gemiddeld minder vaak dronken te zijn.
Een half jaar na het voorlichtingsprogramma is dit effect echter verdwenen en zijn de jongeren weer net zo vaak dronken als voor de alcoholvoorlichting. Wel kunnen de jongeren zes maanden na de voorlichting nog steeds meer feiten opdreunen over alcohol dan voor het programma.
Roemer wil met zijn studie een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verbetering van alcoholeducatie in het voortgezet onderwijs. Volgens de theoloog zouden discussies over waarden met betrekking tot alcohol prima passen in het schoolvak godsdienst/levensbeschouwing.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels