artikel

Tijdelijk verbod op mosselvisserij Oosterschelde

Horeca

DEN HAAG – Minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft dinsdag de mosselvisserij in de Oosterschelde ten westen van Yerseke verboden. Het verbod is ingesteld omdat daar sinds donderdag veel mosselen zijn gestorven, waarschijnlijk als gevolg van zuurstofgebrek door algenbloei.

Andere oorzaken (bacteriën of virussen) zijn op dit moment echter niet uit te sluiten. Het verbod is ingesteld om verspreiding van de mogelijke oorzaak van de sterfte tegen te gaan. Volgende week is volgens het ministerie over de oorzaak van de sterfte meer duidelijkheid te verwachten.

Risico’s
Hoewel de sterfte zich alleen bij mosselen voordoet, geldt het verbod ook voor oesters en kokkels omdat de oorzaak van de sterfte nog niet vaststaat. In de praktijk maakt het verbod niet veel verschil. Het Nederlandse mosselseizoen is al enige maanden gesloten. Oesters worden in dit deel van de Oosterschelde niet geoogst. De kokkelvissers hebben hun activiteiten op eigen initiatief gestaakt. Daarmee zijn mogelijke risico’s voor consumenten uitgesloten. De afnemers van partijen kokkels die afgelopen weken in de handel zijn gebracht, worden nog getraceerd.

Mosselsterfte
Het Productschap Vis vindt het nog moeilijk in te schatten hoe groot de totale mosselsterfte in het westelijk deel van de Oosterschelde is. Volgens directeur A. Leerling van het Mosselkantoor van het productschap Vis moet inventarisatie daar nog duidelijkheid in brengen.
Leerling verwacht dat het verbod wordt ingetrokken voor het mosselseizoen begint. ‘Dan zijn we twee maanden verder. Dan zal de algenbloei zijn gestopt.’
De directeur neemt aan dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid wanneer de sterfte wordt veroorzaakt door de algenbloei. Bovendien worden momenteel geen Nederlandse mosselen van bodem- of hangcultuur aangevoerd. Mosselen die nu in de schappen van winkels liggen komen uit het buitenland.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels