artikel

Veilig Victoria neemt geen risico’s

Horeca

Park Plaza Hotels Europe, de keten die zich afficheert als The World’s Friendliest Hotels, spant zich ook in om het de mensen achter de schermen zoveel mogelijk naar de zin te maken. Dat kan door onveiligheidsrisico’s te elimineren en de arbeidsomstandigheden te optimaliseren. Victoria Hotel Amsterdam, aangesloten bij de keten, heeft inmiddels een arbocommissie opgetuigd en de nieuwe functie van safety officer in het leven geroepen.

Veilig Victoria neemt geen risico’s

In de keuken van Victoria Hotel Amsterdam staat een gevaarlijk apparaat: de snijmachine. Niet dat het apparaat ondeugdelijk is, zeker niet. Het is een moderne machine met ‘goede papieren’ en veiligheidsvoorzieningen. Maar bij ondeskundig gebruik zouden er andere plakken uit kunnen rollen dan de bedoeling is en dat wil het management de gebruiker van het apparaat en zéker de hotelgast niet aandoen. Om die reden is er voor de snijmachine tegenwoordig een s.o.p., een standard operation procedure. Een instructieblad dat elke gebruiker moet kennen alvorens hij of zij met vlees- en worstwaren aan de slag gaat. Regel 1 bij het snijden: de aandacht dient volledig te zijn gevestigd op het werk met de snijmachine.

Zaagmachine
Chef-kok Abdul Ben Salah geeft aan de hand van de s.o.p. zelf de instructies aan de gebruikers. Zij tekenen op hun beurt een lijst waarmee ze bevestigen de instructie te hebben gekregen.
Dezelfde procedure volgt het hotel bij het gebruik van bijvoorbeeld een kartonpersmachine en de zaagmachine van de technische dienst.
De procedures maken deel uit van een uitgebreid arbeidsomstandighedenproject waarmee het hotel vorig jaar is gestart. Het project is geïniteerd door Ron de Groot, adviseur Special Projects Safety & Security voor Park Plaza Hotels Europe.
De keten met de slogan The World’s Friendliest Hotels vindt dat gasten alleen optimaal bediend kunnen worden als het personeel goed in z’n vel zit en wanneer er alles aan gedaan is om de arbeidsomstandigheden voor het personeel optimaal te maken. Vooral de safety, de veiligheid, speelt een hoofdrol in deze ketenpolicy. General manager Paul de Bruin, die het initiatief toejuicht, benadrukt dat er de laatste jaren in het hotel geen ernstige bedrijfsongelukken hebben plaatsgevonden en dat het ziekteverzuim binnen de perken is.

Regels
De Arbowet geeft handvatten voor beleid, maar Park Plaza Hotels Europe, dat de nieuwe arbokoers in het Victoria Hotel Amsterdam introduceerde, wil een stap verder gaan bij het uitsluiten van veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor het personeel. Zij wil voorlopen op verwachte strengere Europese regelgeving op dit terrein. Het arbobeleid van de keten gaat verder dan de door de Arbowet verplicht voorgeschreven RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie), die volgens de general manager nogal algemeen is.
Victoria Hotel Amsterdam grijpt nu terug op de Arbowet van 1994 waarin het instellen van een arbocommissie werd aanbevolen. In de Arbowet van 1998 werd over een dergelijke commissie echter niet meer gerept. Het Victoriahotel heeft inmiddels toch zo’n commissie gevormd. In de arbocommissie zitten alle afdelingshoofden (van risicovolle afdelingen), de general manager, de operational manager, het hoofd personeelszaken en een arbocoördinator. Een functie die deel uitmaakt van het takenpakket van de chief security Charles Broers. De afdelingshoofden zijn in de commissie benoemd omdat zij het beste weten wat er op hun afdeling speelt. Er zijn geen gekozen leden. De commissie ging 15 november vorig jaar van start.

Geen ervaring
Rozemarijn Hartkamp werd belast met het opzetten van de commissie. Ze doet de opleiding Integrale Veiligheidszorg (IVZ) aan de Hogeschool in Utrecht en liep stage in het hotel. Inmiddels werkt ze er twee dagen in de week als safety officer.
Hartkamp keek of ze gebruik kon maken van ervaringen met arbocommissies in andere Amsterdamse hotels, maar ze trof in haar zoektocht geen hotels die zo’n commissie hebben ingesteld. ‘Wel hotels waar overleg wordt gevoerd over arbeidsomstandigheden. Maar een echte arbocommissie op basis van instellingsbesluit heb ik niet aangetroffen’, aldus Hartkamp. De afdelingen die hun hoofden hebben afgevaardigd in de arbocommissie zijn de technische dienst, housekeeping, food & beverage, stewarding, keuken en security. De club komt een keer per maand bijeen om onder meer de voortgang van een knelpuntenoverzicht (dat Hartkamp heeft gemaakt) te bespreken. Hartkamp bracht per afdeling alle onveilige situaties kaart en maakte een actielijst.
Een aantal van de 25 genoteerde knelpunten is intussen opgelost. Voor het gebruik van de snijmachine in de keuken, de kartonpersmachine van stewarding en het gescheiden bewaren van gevaarlijke stoffen voor het reinigen van het zwembad zijn s.o.p’s. gemaakt.
Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinstructies volgens het principe why, what en how. Sommige s.o.p’s zijn voor anderstalige personeelsleden opgesteld in het Engels en Portugees.
Hartkamp heeft voor het maken van de procedures handleidingen van de machines en producten gebruikt en bij de fabrikanten de veiligheidsvoorschriften opgevraagd. Speciaal voor personeel dat via uitzendbureaus in het hotel werkt, is er een algemene veiligheidsinstructie. De nieuwe arbo-aanpak heeft ertoe geleid dat er geen vrijblijvendheid meer is wat betreft het gebruik van veiligheidsmaskers, mondkapjes, handschoenen en veiligheidsschoenen. Alle keukenpersoneel wordt geacht de door het hotel beschikbaar veiligheidsschoenen te dragen in verband met de natte vloer.

Afzuiging
De arbocommissie heeft besloten dit jaar alle gereedschappen en ook ladders en dergelijke van de technische dienst van het hotel door een extern bedrijf te laten keuren. Besloten is al dat er een nieuwe zaagmachine komt met een betere afzuiging van het stof. Tijdens het zagen moeten de personeelsleden verplicht oordoppen dragen.
De arbocommissie komt de medewerkers van de housekeeping tegemoet door iets te doen aan het niveauverschil tussen personeelsliften en de vloeren. Gelijk niveau betekent de ze linnenkarren niet langer op hoeven te tillen.
Oplossingen hoeven overigens niet te leiden tot gigantische investeringen. Een rubbermat vóór de lift kan voldoende soelaas bieden. En een gladde vloer is beter begaanbaar, na voorzien te zijn van anti-slipnoppen. Het knelpunt ‘patisserie f & b niet hygiënisch’ heeft echter een serieuze verbouwing van de ruimte tot gevolg.
Wat de opslag van biervaten betreft, studeert de commissie op het plaatsen van een glijbaan waar de vaten af kunnen rollen, zodat de medewerkers in kwestie zich geen breuk hoeven te sjouwen. Arbomaatregelen als deze bevorderen bovendien de efficiency.
Dit jaar volgt nog een uitgebreid algemeen instructieprogramma voor het personeel waarin zaken aan de orde komen zoals fysieke belasting. Kamermeisjes krijgen specifieke instructie over gevonden voorwerpen. Het lijkt overbodig, maar het is volgens general manager De Bruin geen luxe om te weten wat je moet doen als je een gebruikte drugsspuit op een kamer aantreft. En verder: batterijen die de gast in de prullenbak gooit, zijn chemisch afval en dat moet apart worden verzameld.

Muisarm
Aandacht is er bij de commissie ook voor de nieuwe volksziekte RSI, ofwel de muisarm. Hoewel in het hotel relatief weinig mensen een hele dag achter de computer zitten, staan maatregelen op stapel. Een van de secretaresses werkt op dit moment met een computer die er na twee uur onophoudelijk gebruik gewoon een tijdje mee ophoudt, zodat ze verplicht is wat anders te doen. Het is een pilot. Blijkt het een succes, dan wil het hotel ook andere bureaugebonden personeelsleden achter zo’n computer zetten.
Tot slot een knelpunt dat de volledige aandacht heeft: ongedierte. Ja, ook onwelkome gasten in the World’s Friendliest Hotel. Het ziet ernaar uit dat deze bezoekers door de arbocommissie definitief buiten worden gehouden. Verzakkingen van het Damrak en de aanwezigheid van veel eetgelegenheden, inclusief het Victoriahotel, zijn de oorzaken van overlast door muizen en kakkerlakken, ook in andere zaken.
Het hotel liet door een extern bedrijf een 35 pagina’s dik rapport maken over het ongemak wat resulteerde in het dichtsmeren van alle gaten en kieren en het plaatsen van lokdozen in de kelder. De deadline voor de oplossing is pending 2001. Kortom; het probleem heeft de volledige aandacht en moet dit jaar de wereld uit zijn.

De arbocommissie

Het management van Victoria Hotel Amsterdam hanteert de volgende definitie van de taak van de arbocommissie: ‘Een arbocommissie beraadt zich omtrent de zorg voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers in het bedrijf, pleegt regelmatig overleg daaromtrent met de werkgever en adviseert hem dienaangaande.’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels