artikel

<!-Loontabel per 1 januari 2001->

Horeca

Om het loon van een werknemer vast te stellen, moet u eerst bepalen in welke functiegroep de werknemer valt. U doet dit door de functie die de werknemer vervult, te vergelijken met voorbeeldfuncties die zijn opgenomen in het Handboek Referentiefuncties Bedrijfstak Horeca. Vervolgens kunt u in de loontabel het salaris opzoeken dat bij de functiegroep hoort.

Loontabelper 1 januari 2001
Met ingang van 1 januari 2001 geldt onderstaande functiejarenschaal voorwerknemers van 22 jaar en ouder, uitgezonderd leerlingen. Het zijn brutomaandbedragen gebaseerd op 38 uur per week.


 

Functiegroep:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functie jaren

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

  WP/ WML                    
  WP/ WML WP/ WML                  
  WP /WML WP/ WML                  

0

2843,94 2944,74 3051,93 3161,69 3454,64 3850,73 4259,34 4663,80 5084,43 5542,03 6040,84

1

2903,18 3006,06 3115,49 3227,53 3526,61 3930,96 4348,07 4760,96 5190,37 5657,49 6166,69

2

2962,44 3067,44 3179,10 3293,41 3598,60 4011,17 4436,78 4858,12 5296,29 5772,94 6292,52

3

3022,90 3130,02 3243,97 3360,62 3672,03 4093,03 4527,36 4957,26 5404,36 5890,78 6420,92

4

3081,89 3192,61 3308,86 3427,87 3745,49 4174,93 4617,91 5056,37 5512,46 6008,62 6549,35

5

3143,32 3256,47 3375,07 3496,42 3817,72 4258,42 4710,25 5157,51 5622,72 6128,79 6680,36

6

3206,21 3321,63 3442,53 3566,35 3896,79 4343,60 4804,44 5260,68 5735,16 6251,36 6813,95

7

 

 

3511,40 3637,68 3974,75 4430,50 4900,54 5365,91 5849,88 6376,38 6950,25

8

 

 

 

3710,45 4054,22 4519,07 4998,57 5473,18 5966,88 6503,91 7089,23

9

 

 

 

 

 

 

5098,50 5582,64 6086,21 6633,95 7230,84

10

 

 

 

 

 

 

 

 

6207,92 6766,65 7372,76

 • Functiegroepen I en II kennen wachtperiodieken volgens de systematiek van functiejaren. In de wachtperiodieken hebben de werknemers recht op het wettelijk minimumloon (WML). De jeugdlonen zijn conform de WML-jeugdlonenstaffel.

 • Functiegroep I heeft drie wachtperiodieken (WP) van een jaar.Functiegroep II heeft twee wachtperiodieken (WP) van een jaar. 

 • Bij een met diploma afgeronde vakopleiding volgens SVH-criteria respectievelijk bij het behalen van het diploma heeft de werknemer recht op inschaling in de van toepassing zijnde functiegroep zonder wachtperiodieken op ten minste 0 functiejaren. Voor jeugdlonen geldt dan de CAO jeugdlonenstaffel, afgeleid van 0 functiejaren.

 • Met een diploma is gelijkgesteld de door de opleidingsinstituten erkende kwalificaties, blijkend uit een verklaring van conformiteit.

 • De werkgever en werknemer op wie de wachtperiodieken van functiegroep II van toepassing zijn, kunnen op grond van gebleden werkervaring overeenkomen dat eerdere inschaling plaatsvindt in de van toepassing zijnde functiegroep met ten minste 0 functiejaren.

Loontabelper 1 januari 2001
Met ingang van 1 januari 2001 geldt onderstaande functiejarenschaal voorwerknemers van 22 jaar en ouder. Het zijn bruto weekbedragen gebaseerd op 38 uurper week.


 

Functiegroep:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functiejaren

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

0

656,29 679,56 704,29 729,62 797,22 888,63 982,92 1076,26 1173,33 1278,93 1394,04

1

669,96 693,71 718,96 744,81 813,83 907,14 1003,40 1098,68 1197,78 1305,57 1423,08

2

683,64 707,87 733,64 760,02 830,45 925,65 1023,87 1121,10 1222,22 1332,22  1452,12

3

697,59 722,31 748,61 775,53 847,39 944,55 1044,78 1143,65 1247,16 1359,41 1481,75

4

711,21 736,76 763,58 791,05 864,34 963,45 1065,67 1166,85 1272,11 1386,60 1511,39

5

725,38 751,49 778,86 806,87 881,01 982,71 1086,98 1190,19 1297,55 1414,34 1541,62

6

739,89 766,53 794,43 823,00 899,26 1002,37 1108,72 1214,00 1323,50 1442,62 1572,45

7

     810,32 839,46 917,25 1022,42 1130,89 1238,29 1349,97 1471,47 1603,90

8

       856,26 935,59 1042,86 1153,52 1263,04 1376,97 1500,90 1635,98

9

            1176,58 1288,30 1404,51 1530,91 1668,66

10

                1432,60 1561,53 1701,41

 • Functiegroepen I en II kennen wachtperiodieken volgens de systematiek van functiejaren. In de wachtperiodieken hebben de werknemers recht op het wettelijk minimumloon (WML). De jeugdlonen zijn conform de WML-jeugdlonenstaffel.

 • Functiegroep I heeft drie wachtperiodieken (WP) van een jaar.Functiegroep II heeft twee wachtperiodieken (WP) van een jaar. 

 • Bij een met diploma afgeronde vakopleiding volgens SVH-criteria respectievelijk bij het behalen van het diploma heeft de werknemer recht op inschaling in de van toepassing zijnde functiegroep zonder wachtperiodieken op ten minste 0 functiejaren. Voor jeugdlonen geldt dan de CAO jeugdlonenstaffel, afgeleid van 0 functiejaren.

 • Met een diploma is gelijkgesteld de door de opleidingsinstituten erkende kwalificaties, blijkend uit een verklaring van conformiteit.

 • De werkgever en werknemer op wie de wachtperiodieken van functiegroep II van toepassing zijn, kunnen op grond van gebleden werkervaring overeenkomen dat eerdere inschaling plaatsvindt in de van toepassing zijnde functiegroep met ten minste 0 functiejaren.

Jeugdlonenper 1 januari 2001 
Jeugdlonen per 1 januari 2001 in functiegroep I tot en met VIII met 0functiejaren. Deze lonen zijn bruto maandbedragen gebaseerd op 38 uur per week.


 

 

Functiegroep:

 

 

 

 

 

 

Leeftijd

Percentage

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

22 jaar en ouder

100.00

2843,94 2944,74 3051,93 3161,69 3454,64 3850,73 4259,34 4663,80

21 jaar

90.00

2559,55 2650,27 2746,74 2845,52 3109,18 3465,66 3833,41 4197,42

20 jaar

80.00

2275,15 2355,79 2441,54 2529,35 2763,71 3080,58 3407,47 3731,04

19 jaar

70.00

1990,76 2061,32 2136,35 2213,18 2418,25 2695,51 2981,54 3264,66

18 jaar

60.00

1706,36 1766,84 1831,16 1897,01 2072,78 2310,44 2555,60 2798,28

17 jaar

50.00

1421,97 1472,37 1525,97 1580,85 1727,32       

16 jaar

40.00

1137,58 1177,90 1220,77 1264,68 1381,86      

 • Functiegroepen I en II kennen wachtperiodieken volgens de systematiek van functiejaren. In de wachtperiodieken hebben de werknemers recht op het wettelijk minimumloon (WML). De jeugdlonen zijn conform de WML-jeugdlonenstaffel.

 • Functiegroep I heeft drie wachtperiodieken (WP) van een jaar.Functiegroep II heeft twee wachtperiodieken (WP) van een jaar. 

 • Bij een met diploma afgeronde vakopleiding volgens SVH-criteria respectievelijk bij het behalen van het diploma heeft de werknemer recht op inschaling in de van toepassing zijnde functiegroep zonder wachtperiodieken op ten minste 0 functiejaren. Voor jeugdlonen geldt dan de CAO jeugdlonenstaffel, afgeleid van 0 functiejaren.

 • Met een diploma is gelijkgesteld de door de opleidingsinstituten erkende kwalificaties, blijkend uit een verklaring van conformiteit.

 • De werkgever en werknemer op wie de wachtperiodieken van functiegroep II van toepassing zijn, kunnen op grond van gebleden werkervaring overeenkomen dat eerdere inschaling plaatsvindt in de van toepassing zijnde functiegroep met ten minste 0 functiejaren.

Jeugdlonenper 1 januari 2001
Jeugdlonen per 1 januari 2001 in functiegroep I tot en met VIII met 0functiejaren. Deze lonen zijn bruto weekbedragen gebaseerd op 38 uur per week.


 

 

Functiegroep:

 

 

 

 

 

 

Leeftijd

Percentage

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

22 jaar en ouder

100.00

656,29 679,56 704,29 729,62 797,22 888,63 982,92 1076,26

21 jaar

90.00

590,66 611,60 633,86 656,66 717,50 799,77 884,63 968,64

20 jaar

80.00

525,04 543,64 563,43 583,70 637,78 710,90 786,34 861,01

19 jaar

70.00

459,41 475,69 493,00 510,73 558,06 622,04 688,05 753,38

18 jaar

60.00

393,78 407,73 422,57 437,77 478,33 533,18 589,75 645,76

17 jaar

50.00

328,15 339,78 352,15 364,81 398,61       

16 jaar

40.00

262,52 271,82 281,72 291,85 318,89      
 • Functiegroepen I en II kennen wachtperiodieken volgens de systematiek van functiejaren. In de wachtperiodieken hebben de werknemers recht op het wettelijk minimumloon (WML). De jeugdlonen zijn conform de WML-jeugdlonenstaffel.

 • Functiegroep I heeft drie wachtperiodieken (WP) van een jaar.Functiegroep II heeft twee wachtperiodieken (WP) van een jaar. 

 • Bij een met diploma afgeronde vakopleiding volgens SVH-criteria respectievelijk bij het behalen van het diploma heeft de werknemer recht op inschaling in de van toepassing zijnde functiegroep zonder wachtperiodieken op ten minste 0 functiejaren. Voor jeugdlonen geldt dan de CAO jeugdlonenstaffel, afgeleid van 0 functiejaren.

 • Met een diploma is gelijkgesteld de door de opleidingsinstituten erkende kwalificaties, blijkend uit een verklaring van conformiteit.

 • De werkgever en werknemer op wie de wachtperiodieken van functiegroep II van toepassing zijn, kunnen op grond van gebleden werkervaring overeenkomen dat eerdere inschaling plaatsvindt in de van toepassing zijnde functiegroep met ten minste 0 functiejaren.

Eenmaligeuitkering
Werknemers die op of na 1 juli 2000 doorlopend in dienst waren bij dezelfdewerkgever en dat op 1 oktober nog steeds zijn, hebben recht op een eenmaligeuitkering van 4%. Deze uitkering wordt berekend over het loon dat verschuldigdwas over de periode van 1 juli 2000 tot 1 oktober 2000. Loonsverhogingen die algegeven werden vooruitlopend op de CAO-verhoging mogen op deze uitkering inmindering worden gebracht. De eenmalige uitkering is niet van toepassing opwerknemers die het wettelijk minimum(jeugd)loon verdienen.