artikel

Cafetaria’s zien omzet dalen

Horeca

De cafetariasector heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de van prijsveranderingen geschoonde omzet zien dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De bruto-omzet van cafetaria-achtige bedrijven steeg de eerste drie maanden met 2,8 procent. De prijzen in deze bedrijven gingen in deze periode met 4,5 procent omhoog. Na geschoond te zijn van deze prijsstijging is het omzetvolume per saldo met 1,7 procent gedaald.
Als deze cijfers worden uitgesplitst naar grote en kleine bedrijven blijkt dat de omzetontwikkeling stagneert bij de bedrijven met minder dan tien werknemers. Bij deze bedrijven bedraagt de bruto omzetstijging slechts 0,5 procent. De grote fastfoodbedrijven behalen een omzetstijging van 9 à 10 procent. Uit deze voorlopige cijfers van het CBS komt naar voren dat vooral ‘de cafetaria om de hoek’ geconfronteerd wordt met een achterblijvende omzetontwikkeling.

Veeleisender
Verleden jaar was er nog sprake van een reële omzetstijging van 1,1 procent. Toen was echter al een daling in de toename van het volume zichtbaar. Deze trend heeft zich voortgezet in het eerste kwartaal van dit jaar en is overgegaan in een volumedaling.
Volgens Johan van der Weerd, voorzitter Sector Fastfood- en IJsbedrijven van KHN, vertellen de cijfers niets nieuws. Hij stelt dat deze ontwikkeling zich al zeker drie jaar geleden in gang zette. ‘Kleine bedrijven krijgen het steeds moeilijker. De consument wordt steeds veeleisender. Deze bedrijven hebben moeite om aan die vraag te voldoen.’ Dat daardoor het aandeel van de grote fastfoodbedrijven steeds meer toeneemt vindt Van der Weerd niet vreemd. Volgens hem zijn grote bedrijven beter in staat om vernieuwingen in assortiment en aankleding door te voeren. Zo verwacht hij dat de vraag naar ‘verse’ producten toeneemt. ‘Die hebben een beperkte houdbaarheid. De kleine cafetaria zal door een lage omloopsnelheid moeite hebben om deze producten in het assortiment op te nemen.’

Sanering
Doordat de kosten stevig toenemen verwacht de sectorvoorzitter een sanering. ‘De energierekening gaat fors omhoog en huren stijgen onder invloed van de steeds hogere onroerend goed prijzen. Om bestaansrecht te hebben lag de grens voor kleine bedrijven bij een omzet van ¦200.000,-. Die zal opschuiven naar drie ton. Vooral kleine dorpscafetaria’s zullen moeite krijgen om het hoofd boven water te houden.’
Toch denkt Van der Weerd dat de individuele ondernemer zijn positie kan vasthouden. ‘Sterke ondernemers komen altijd bovendrijven.’ Ook adviseert hij ondernemers hun prijstelling goed in de gaten te houden. ‘Je moet met de prijzen op zijn minst de inflatie bijhouden, anders snij je in je eigen vlees.’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels