artikel

Belastingplan nadelig voor veel cafetariahouders

Horeca

De door de overheid ingestelde commissie- Van Rooy stelt voor om door verlaging van de vennootschapsbelasting van Nederland een aantrekkelijker vestigingsland te maken. De aan het voorstel gekoppelde maatregelen om het financiële gat te dichten dat dan ontstaat, pakken nadelig uit voor kleine zelfstandigen met personeel, zoals veel cafetaria-eigenaren. Dit stelt onderzoeksbureau EIM in een onderzoeksverslag.

Door het voorstel om de vennootschapsbelasting van 35 naar 30 procent te verlagen vermindert deze belastingopbrengst met 5 miljard gulden. Een deel van het dan ontstane financiële gat moet door het bedrijfsleven zelf gedicht worden.
Twee van de belangrijkste maatregelen om dit geld binnen te krijgen zijn: een verhoging van de energiebelasting èn een gedeeltelijke inperking van de Afdrachtvermindering Lage Lonen (SPAK).Voor beide maatregelen geldt dat ze elk rond de 1 miljard gulden op moeten leveren.

Energiebelasting
Een grote groep ondernemers, zo stelt EIM, ondervindt grote nadelen als deze voorstellen van de commissie doorgang vinden. Met name kleine zelfstandigen met personeel die onder de inkomstenbelasting vallen (eenmanszaak, vof), waaronder veel cafetaria’s, ondervinden een dubbel nadeel. Ze profiteren niet van de verlaging van de vennootschapsbelasting maar betalen straks wel extra energiebelasting. Deze kleine zelfstandigen profiteren tot nu toe nog van de Afdrachtvermindering Lage Lonen. Deze regeling geldt voor lonen tot 115 procent van het minimumloon; het voorstel is dit terug te brengen tot 105 procent. Als deze inperking doorgaat, leveren zelfstandigen met personeel een bijdrage van ongeveer 500 miljoen gulden aan de verlaging van de vennootschapsbelasting.

Profijt
Ook kleinere horecabedrijven, waaronder veel fastfoodbedrijven, hebben profijt van de Afdrachtvermindering Lage Lonen. Rond de 38 procent van de personeelsleden in dienst bij zelfstandige horecaondernemers vallen onder deze maatregel. Werknemers in de functiegroepen één en twee van de Horeca-CAO kunnen respectievelijk drie of twee jaar onder deze regeling vallen. ‘Dat levert de ondernemer ongeveer ‘ƒ1500,- per jaar op bij een fulltimer’, vertelt Paul Schoormans, beleidsmedewerker bij KHN. ‘In de nieuwe CAO is er zelfs een functieomschrijving voor de cafetaria overeengekomen die aansluit bij deze regeling’, aldus Schoormans.
Een verhoging van de energiebelasting ziet hij als ‘alleen maar’ een lastenverzwaring. Volgens Schoormans mogen de voorstellen van de Commissie van Rooy er niet toe leiden dat het MKB de verlaging van de vennootschapsbelasting financiert.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels