artikel

Ketenvorming

Horeca

Franchiseformules groeien aanzienlijk. Nederland telt momenteel meer dan veertig snackbarketens. Het aansluiten bij een franchiseorganisatie biedt diverse voor- en nadelen.

Voor- en nadelen franchiseformule