artikel

Aanpak geweld in uitgaanscentra moet beter

Horeca

Om het geweld in uitgaanscentra echt goed aan te pakken moet de politie de interne informatieverwerking fors verbeteren. Gegevens over incidenten moeten veel meer dan nu het geval is worden gekoppeld. Bovendien moet de recherche meer mankracht krijgen om ruimer informatie te vergaren over daders die geregeld over de schreef gaan.

Die aanbevelingen doen onderzoekers van de Katholieke Universiteit Brabant in een zaterdag 26 januari gepubliceerd rapport. Ze onderzochten op verzoek van het politiekorps Brabant-Zuidoost het uitgaansgeweld. De politie wilde er vooral achterkomen waarom stappers met elkaar op de vuist gaan en hoe ze daar het beste wat aan kan doen.

Bij vechtersbazen die voor de eerste keer op de vuist gaan is vooral drankgebruik de oorzaak. Bij stappers die geregeld bij incidenten zijn betrokken, is doorgaans hun recalcitrant en baldadig gedrag de oorzaak van de knokpartij. In vrijwel alle gevallen zijn de daders mannen tussen de 20 en 24 jaar.

De onderzoekers concluderen dat bestaande gedragsstoornissen en psychische problemen vaak de oorzaak zijn van gewelddadig gedrag. Daarnaast speelt discriminatie over en weer tussen allochtonen en autochtonen een niet te verontachtzamen rol. Ook is de houding van portiers nogal eens de aanleiding voor een matpartij. De onderzoekers pleiten voor een verdere professionalisering van de mensen die bij de deur staan.

Ook zwaardere straffen en een betere controle op wapenbezit kunnen helpen bij beteugeling van geweld, denken de samenstellers van het rapport.

Reageer op dit artikel