artikel

Bedelen om fooi niet gepast

Horeca

Horecawerknemers moeten in de media niet klagen over te weinig fooi. Ze halen daarmee het imago van de bedrijfstak horeca omlaag. Dat vindt de FNV Horecabond. De bond stelt dat er in de horeca-CAO dusdanige salarissen zijn afgesproken dat geen enkele werknemer voor zijn inkomen afhankelijk kan zijn van fooien.

Voorzitter Marchien Koster van de FNV Horecabond zegt dat met de fooiendiscussie, die de laatste tijd in de landelijke pers is gevoerd, de bedrijfstak een halve eeuw in de geschiedenis wordt teruggeplaatst. ‘Bedelen om fooi is niet gepast’, zegt ze.Koster stelt vast dat er bij de FNV Horecabond, sinds de invoering van de euro, van leden geen klachten zijn binnengekomen over minder fooi. In de kranten komt de voorzitter echter volop klachten tegen. Ze heeft zich gestoord aan een opmerking van een medewerker die opriep om meer fooi te geven omdat werknemers in strandtenten en discotheken voor hun inkomen afhankelijk zijn van omzet en fooi.

Als dat de realiteit is, betekent het dat de bedrijven in kwestie de horeca-CAO niet toepassen. Koster zegt dat er in die CAO sprake is van een goed loongebouw. Horecamedewerkers verdienen op basis van die CAO gemiddeld tien procent meer dan werknemers in de detailhandel. ‘En die krijgen ook geen dubbeltje extra als iemand een brood afrekent.’Er is volgens de voorzitter van de bond geen misverstand mogelijk over wie het loon in het horecabedrijf moet betalen. ‘Dat is de werkgever en niet de klant.’De gast kan als blijk van waardering een fooi achterlaten. ‘Maar dat is nooit verplicht’, aldus Koster.

Naleven cao
Het is trouwens wel aannemelijk dat de noodkreten van horecawerknemers over de fooien zijn ingegeven door het feit dat hun werkgevers zich niet aan de CAO-lonen houden. De FNV Horecabond bracht recentelijk de resultaten van een ledenenquête naar buiten waaruit blijkt dat in zo’n 60 procent van de horecabedrijven de CAO niet of niet goed wordt nageleefd. Koster wil dat er tijdens de komende CAO-onderhandelingen sluitende afspraken komen over de naleving van de collectieve overeenkomst.Werkgeversorganisatie Koninklijk Horeca Nederland (KHN) is bepaald ongelukkig met de enquêteresultaten. Ze zouden een vertekend beeld geven omdat alleen leden van de bond zijn ondervraagd. ‘Slechts 6 procent van de 400.000 werknemers in de horeca is lid van FNV Horecabond’, zo laat KHN-woordvoerder Anthony van der Klis weten. Hij voegt eraan toe dat uit een pas gestart gezamenlijk onderzoek van KHN en de bond naar de toepassing van de CAO blijkt dat werknemers zich in meerderheid positief uitlaten over de naleving.KHN noemt de uitlatingen van de bond over de ledenenquête ‘Het bekende tromgeroffel richting de CAO-onderhandelingen: ‘Ongenuanceerde uitspraken bedoeld om stemming te maken.

Reageer op dit artikel