artikel

Er is tot op heden nog niet genoeg bereikt

Horeca

Hans Rijnierse, algemeen directeur van Sodexho Nederland en voorzitter van de Veneca, heeft onlangs de functie van voorzitter, ‘president’, van de Ferco aanvaard. De Ferco is de de Fédération Europeenne de Restauration Collective. Een soort europese Veneca, zeg maar. Maar dan anders… Rijnierse: ‘Er moeten in mijn ambtstermijn zeker 4 nieuwe landen bijkomen.

Hans Rijnierse is de tweede Nederlandse voorzitter van de acht jaar geleden opgerichte Féderation Europeennne de Restauration Collective. Derde ‘president’ – voor de voorganger van Rijnierse – was Marcel Jacobs die bij Van Hecke een aantal jaren de baas van Rijnierse was.

Rijnierse is van plan een redelijk nieuwe koers te varen. Doelstelling van de Ferco is wat Rijnierse noemt: ‘brede, strategische belangenbehartiging van de leden.’ Die leden zijn de belangrijkste contractcateringorgansaties in nu tien Europese landen. Organisaties als bijvoorbeeld de Nederlandse Veneca en het in Duitsland gezetelde Verband der Internationaler Caterer (VIC) zijn geassocieerde leden.

De met de Freco enigszins te vergelijken ECA (European Catering Association) staat te boek als ‘observateur’, ofwel niet-stemhebbend lid. Omgekeerd zit de Ferco ook in de ECA. De Ferco zetelt in Brussel omdat het lobbyen op Europees niveau tot de belangrijkste activiteiten gerekend wordt. Binnen zijn doelstelling focust de Ferco met name op vier onderwerpen binnen de Europese contractcatering: voedselhygiene en veiligheid, de sociale en politieke dialoog, Europa als één markt, en harmonisatie van de belasting toegevoegde waarde.

Meer actie
De landen met de grootste imput zijn van meetaf Frankrijk, Groot Brittannië, Nederland en Duitsland. Rijnierse heeft zich heel concreet ten doel gesteld om tijdens zijn twee jaar durende anbtsperiode het aantal lid-landen met tenminste vier uit te breiden en om alle bestaande leden directer en actiever bij het reilen en zeilen van de Freco te betrekken.

Omdat de Ferco geen commissies kent, moeten initiatieven met name van de afzonderlijke leden komen. Zo spelen binnen de Ferco de grote Europese vier een belangrijke rol: Compass, Sodexho, Elior en Aramark. Voor de werving van nieuwe leden-landen wil Rijnierse met name zelf op pad. Voor het activeren en animeren van de bestaande leden wil hij met name zijn mede-bestuurleden aan het werk zetten.

Rijnierse: ‘We hebben tot op heden nog niet genoeg bereikt. Als we willen kunnen we veel, want we hebben met elkaar een behoorlijke sociaal-economische power. Vergeet niet dat de Ferca-leden bij elkaar zo’n 500.000 werkenden vertegenwoordigen en staan voor zo’n 19 mijopen maaltijden per dag.’

Reageer op dit artikel