artikel

Sistermans in gesprek met van den tweel

Horeca

Jon Sistermans en de Van den Tweel Horecagroep gaan binnenkort om de tafel zitten om een eventuele terugkeer van de topkok naar restaurant Mariënhof in Amersfoort te bespreken. Dat is het resultaat van een rechtszitting vorige week, die nota bene bedoeld was om het arbeidscontract van Sistermans te ontbinden.

Sistermans in gesprek met van den tweel

Het ontslag op staande voet van horecadirecteur Mike Spetter van de Van den Tweel-groep, veertien dagen geleden, plaatste de rechtszitting vorige week donderdag in Zaandam in een compleet nieuw daglicht. Spetter had de rechtsgang zelf in werking gezet omdat hij in verband met de reorganisatie van Mariënhof van Sistermans af wilde. Tijdens de zitting werd echter duidelijk dat er ruimte is voor overleg tussen Sistermans en de Van den Tweel-groep, nu Spetter uit beeld is verdwenen. Hangende het resultaat van dat gesprek wordt de rechtszaak binnenkort voortgezet. Sistermans en zijn advocaat Jos Pothof wilden bij het ter perse gaan van deze editie van Misset Horeca nog niet ‘en detail’ ingaan op de ontstane situatie, maar de topkok laat weten dat het niet uitgesloten is dat hij terugkeert naar Mariënhof. Sistermans is begin januari van dit jaar op non-actief gesteld.

Onduidelijk beleid
De directie van de Van den Tweel Horecagroep, die vorige week geen commentaar wilde geven, heeft inmiddels naar aanleiding van een publicatie in dit blad schriftelijk gereageerd op het plotselinge ontslag van horecadirecteur Mike Spetter. Het ontslag heeft in hoofdzaak te maken met de mislukte reorganisatie van restaurant Mariënhof. De directie verklaart dat Spetter ‘in dit proces een onduidelijk beleid heeft gevoerd en te hard van stapel is gelopen en daardoor mensen onheus zijn behandeld.’De directie wil aan de handelswijze van de op staande voet ontslagen Spetter echter niet de kwalificatie ‘mismanagement’ verbinden.

Ingewijden lieten Misset Horeca vorige week weten dat het heensturen van Spetter te maken zou hebben met mismanagement, niet alleen ten aanzien van Mariënhof, maar ook voor wat betreft de drie andere vestigingen van de groep die net als het bedrijf in Amersfoort zware verliezen zouden lijden. ‘Volstrekte onzin’, reageert de directie van de Van den Tweel-groep: ‘het afgelopen jaar 2001 laat een autonome omzetstijging in de horecagroep zien van 15 procent’. De omzet van Mariënhof betitelt de directie als ‘stabiel’. De verdere reorganisatie, in de vorm van ‘het aanscherpen van een aantal operationele zaken’ van het bedrijf, zal echter nog de nodige tijd en het nodige geduld vergen.Het ontslag van Spetter moet volgens de directie vooral ook worden gezien in het licht van een onoverbrugbaar verschil van inzicht tussen de holdingdirectie en Spetter over het te voeren commerciële beleid en de strategische positionering in de nabije toekomst van de vier bedrijven van de horecagroep. De Van den Tweel-groep voert intussen afrondende gesprekken over de opvolging van Spetter.

Reageer op dit artikel