artikel

Van der Valk Vught, Gilze en Rijen en Maasdonk ook onder de loep

Horeca

Vught, Gilze en Rijen en Maasdonk bekijken of het zinvol is gezamenlijk een bureau in de arm te nemen om de vestigingen van het Van der Valkconcern in deze Brabantse gemeenten nader onder de loep te nemen. Dat onderzoek zou zich vooral moeten richten op mogelijke afwijkingen van de oorspronkelijke bouwvergunningen.

K. de Wit, die bij de gemeente Vught verantwoordelijk is voor het vergunningenbeleid, heeft dit dinsdag 19 februari meegedeeld. Uit dossieronderzoek is gebleken dat het Van der Valkmotel in Vught formeel voldoet aan alle vergunningen.

Uit dat onderzoek is echter ook naar voren gekomen dat bij de bouw in een aantal gevallen eerst is begonnen met de werkzaamheden en dat die achteraf zijn gelegaliseerd. ‘Dat betekent dat de gemeente niet alles op tijd heeft kunnen controleren’, aldus De Wit.

Volgens hem is er wat Vught betreft geen directe reden tot ongerustheid. De afgelopen jaren is tijdens controles ook gebleken dat het motel zich houdt aan de gebruiksvergunning en de milieuregels.

Helemaal gerust is De Wit echter niet. ’Ik lees verhalen over het gebruik van her en der opgekochte restanten vloerdelen. Of daarvan bij de bouw gebruik is gemaakt, kun je nu niet meer zien. Daarom overleggen we nu met die andere gemeenten of het zinvol is een aanvullend onderzoek in te stellen naar mogelijke gevoelige punten en zwakke plekken. Als we vinden dat dit nodig is, zouden we daarvoor samen een bureau kunnen inschakelen.’

Reageer op dit artikel