artikel

Hoe overtuig ik de bank?

Horeca

Hoe kan ik de bank overtuigen van mijn goede ondernemerschap? Door aan te tonen dat u over de juiste capaciteiten beschikt. De bank zal bijvoorbeeld willen weten wat uw motieven waren of zijn om ondernemer te willen worden.

Wanneer u ondernemer bent en een reden heeft om een andere financier te zoeken, dan zal de relatiebeheerder van de bank u beoordelen op een aantal aandachtspunten. Zo wil hij weten of u een push- of een pullondernemer bent. De eerste werd min of meer door de omstandigheden gedwongen om ondernemer te worden. Bijvoorbeeld door een breuk in de levensloop door toedoen van zaken als echtscheiding, werkloosheid, verhuizing, ruzie met de werkgever of het overlijden van een dierbare. Als dit speelt, dan is de bank op zijn hoede, want misschien zijn de motieven om voor het ondernemerschap te kiezen niet zo sterk. Als u op vrijwillige basis ondernemer bent geworden, dan liggen de zaken gunstiger.

Type ondernemer
Belangrijk voor een bank is de beoordeling van uw capaciteiten als ondernemer. Bent u vakman, koopman, manager, leider of strateeg? Hoe groter een bedrijf, hoe meer de bank zal kijken naar de kwaliteiten die de ondernemer heeft als manager. Bent u een echte koopman, dus iemand die veel omzet wil draaien, dan loopt u het gevaar niet voldoende te letten op de winstgevendheid van het bedrijf. Een ondernemer-vakman daarentegen wil vooral een mooi product neerzetten. Hij houdt zich onvoldoende bezig met de verkoop. De strateeg doet of laat dingen uit ervaring. Hij is een prima ondernemer. Een leider is een persoon waarvoor de medewerkers net even wat meer doen dan voor een manager. Ze doen dat vooral om hém een plezier te doen.

Als de bank van oordeel is dat u bepaalde kwaliteiten niet bezit, zal hij kijken of er iemand in het bedrijf is die deze tekorten opheft. Is dit het geval, dan scoort u op het punt van ondernemerschap uitstekend. Daarnaast zal de bank kijken of die goede kwaliteiten ook resultaat hebben gehad. Wordt er winst gemaakt? Is er voldoende dekking voor de financiering? Die financiële en bancaire beoordelingscriteria worden vaak beïnvloed door de wijze van ondernemen.

Failissement
Het maakt natuurlijk verschil of u een startende ondernemer bent of al langer een bedrijf voert. Een starter moet veel meer moeite doen om in aanmerking te komen voor financiering. Hij heeft immers nog geen zogenoemd track record, een staat van dienst.

Is de aanvrager van een financiering al een keer failliet geweest, dan wordt het eveneens moeilijk. Als dit bij u speelt, toon dan aan dat het probleem is ontstaan buiten uw schuld. Door toedoen van een echtscheiding bijvoorbeeld, waardoor een groot deel van uw vermogen moest worden uitgekeerd aan uw ex. Een bedrijf kan dan in liquiditeitsproblemen komen, zonder dat er wat is veranderd aan de bedrijfsomstandigheden.

Accountant is dé adviseur voor een ondernemingsplan

Als u moeite heeft om uw ondernemingsplan voor het voetlicht te brengen, neem dan iemand mee, die weet welke vragen de bank u zal stellen. Uw accountant kan zo’n persoon zijn.

Reageer op dit artikel