artikel

‘Gemeente deed te weinig aan brandpreventie

Horeca

De gemeente Edam-Volendam is in de jaren negentig tekortgeschoten op het gebied van brandpreventie. Ondanks diverse aansporingen van de regionale brandweer om de plaatselijke horeca te controleren op brandveiligheid is dit niet gebeurd.

J. Schouten, de regionale brandweercommandant van Waterland, heeft dat dinsdagmiddag gezegd. Hij deed dit voor de rechtbank in Haarlem die hem hoorde als getuige in een civiele procedure. Een aantal letselschadeadvocaten probeert tijdens deze getuigenverhoren namens slachtoffers van de cafebrand in Volendam en de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam (SSNV) aan te tonen dat de gemeente aansprakelijk is voor de geleden schade. De getuigenverhoren vinden plaats ter voorbereiding van een eventuele bodemprocedure waarbij de rechter over de aansprakelijkheid zal beslissen.

Reageer op dit artikel