artikel

Groei restaurants beroepsonderwijs

Horeca

De catering van scholen in het beroepsonderwijs groeit snel. Het percentage studenten in deze tak van onderwijs dat gebruik kan maken van schoolrestaurants, is in vergelijking met het vorige jaar met vijftien procent toegenomen. Volgens directeur Wim Draisma van Top Ten Catering gaat het over ongeveer honderdduizend studenten. Dat vertelt hij in het mei-nummer van Gebouwbeheer. ‘Vijf jaar geleden bestond deze markt nog niet.

Groei restaurants beroepsonderwijs

Uit een onderzoek van Top Ten blijkt dat steeds meer besturen van instellingen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs de restauratieve voorzieningen voor studenten willen professionaliseren en dat ruim de helft van de instellingen gebruik maakt van een professionele cateringmaatschappij.

Daarvoor zijn volgens Draisma drie motieven. ‘Ten eerste de schaalvergroting. De gemiddelde instelling heeft nu bijna achtduizend studenten. Vijf jaar geleden waren dat er niet veel meer dan duizend. Een balie met koffie en broodjes voldoet niet meer. Dit wordt nog eens versterkt door de uitspraak van de minister van OCW dat scholen met elkaar moeten concurreren. De bedoeling was ongetwijfeld concurrentie op de kwaliteit van het onderwijs. De praktijk is dat ook wordt geconcurreerd met facilitaire diensten zoals studentenrestaurants. En dan zijn er nog de HACCP-richtlijnen van de Europese Commissie, die zeer strak voorschrijven hoe je met de hygiëne van voedingsmiddelen moet omgaan’, aldus Draisma.

Uitbesteding is voor onderwijsinstellingen ook financieel voordelig. De contracten zijn gebaseerd op het ‘open boek’-systeem, waarbij alle kosten netto (inclusief kortingen) worden doorberekend. Bovendien snijdt het mes aan twee kanten. Draisma: ‘Als de instelling niet subsidieert, treedt er geen concurrentievervalsing op met de snackbars in de buurt van scholen. Tegelijkertijd vloeit er een extra geldstroom naar de instelling terug. En dat is mooi meegenomen.’

Reageer op dit artikel