artikel

Hoe beoordeelt de bank mijn financieringsaanvraag?

Horeca

De kwaliteit van het ondernemerschap is zeer belangrijk bij het toekennen van een financieringsaanvraag. Maar waar let de bank nog meer op? Op winstgevendheid. Verder spelen zaken als eigen vermogen, werkkapitaal en rentabiliteit een rol.

Hoe beoordeelt de bank mijn financieringsaanvraag?

Hoe beoordeelt de bank mijn financieringsaanvraag? Naast een goede beoordeling van u als ondernemer, moet er uitzicht zijn op een goede winstgevendheid en is een bepaald eigen vermogen nodig. Ook moet u niet ‘voorzienbaar’ in liquiditeitsproblemen komen en wil de bank een vangnet hebben als er onverhoopt iets fout gaat. Dit vangnet heet bancaire zekerheid of ook wel bancaire dekking.

In deze volgorde wordt een financieringsaanvraag beoordeeld. Als u niet aan alle criteria volledig voldoet, wil dat nog niet zeggen dat u geen geld krijgt. Bepaalde zwakheden kunnen immers worden gecompenseerd. Een derde persoon kan bijvoorbeeld de administratie of de inkoop verzorgen als u daar zelf niet sterk in bent.

Rentabiliteit
Het tweede beoordelingscriterium, de winstgevendheid of rentabiliteit, is voor ondernemers vaak een doel op zichzelf. Als het schort aan voldoende winst ontstaan er altijd problemen in de bedrijfsvoering of in de privé-situatie. Het gevolg van een te lage winst is vaak dat de terugbetaling van de lening niet meer mogelijk is, noodzakelijke investeringen achterwege moeten blijven of dat u privé onvoldoende aan uw bedrijf kunt onttrekken voor de huishoudelijke uitgaven. Nu is dit voor een poosje wel op te vangen, maar niet voor een aantal jaren. Dan gaat u achterlopen bij de concurrentie of u vindt geen voldoening meer in uw werk omdat u niet genoeg verdient. Opmerkingen als ‘Ik verdien minder dan de bordenwasser’ worden nogal eens gehoord.

Soms denkt een ondernemer dat hij weinig winst moet maken omdat hij een hekel heeft aan het betalen van belasting. Dit is een misvatting. Door een goed bedrijfsresultaat schept u mogelijkheden om te investeren, te financieren en een prettig privé-leven te leiden. Dat de fiscus uw winst afroomt, is een noodzakelijk kwaad.

Liquiditeitsprognose
Liquiditeitsprognoses worden in de horecabranche te weinig gemaakt. Het is belangrijk om te weten dat u volgend jaar aan al uw verplichtingen kunt voldoen en dat u kunt investeren en aflossen. Ook de bank hecht daar waarde aan. En wat denkt u van uw werkkapitaal. Als uw omzet groeit, stijgen vaak ook uw vorderingen op klanten en zult u een grotere voorraad moeten aanhouden. Deze zaken kunnen niet altijd met leverancierskrediet worden gefinancierd. De bank kan u daarvoor een middellange lening verstrekken.

Een belangrijke kostenpost die niet in de liquiditeitsprognose staat is de post afschrijvingen. Met de waardevermindering van uw bedrijfsactiva kunt u tegenvallende resultaten tijdelijk opvangen. Maar op de lange termijn is dit geen oplossing en leidt het tot vermindering van de kwaliteit van uw bedrijf, concurrentie-achterstand en uiteindelijk tot liquidatie van de onderneming.

Eigen geld

Zorg dat een deel van de afschrijvingen wordt gebruikt voor vervangingsinvesteringen, zodat u een vervangingsinvestering gedeeltelijk (bijvoorbeeld voor 50 procent) met eigen middelen kunt betalen. Het andere deel kan dan worden gefinancierd.

Reageer op dit artikel