artikel

Oproepkracht moet in CAO

Horeca

Werkgevers willen in de nieuwe CAO afspraken maken over oproepkrachten en komen tot een minimumovereenkomst op basis van loonkostenmatiging en het schrappen van de zondagtoeslag. Bij langdurige ziekte zal de werknemer bovendien loon moeten inleveren.

Als de werkgevers hun zin krijgen, komt er een regeling voor oproepkrachten in de nieuwe horeca-CAO. De CAO-onderhandelingen zijn kortgeleden gestart. De werkgeversdelegatie van KHN (Koninklijk Horeca Nederland) heeft de bonden gemeld dat er in de CAO een definitie moet komen voor het begrip oproepkracht. Ondanks het ontbreken van een wettelijk kader of CAO-afspraken zijn oproepkrachten (werknemers met een 0-urencontract) in de dagelijkse horecapraktijk een vast gegeven, zo stellen de werkgevers.

Horecaondernemers maken nu individueel afspraken met oproepkrachten of huren ze in via detacherings- en uitzendbureaus. Het heeft niet langer zin om het bestaan van het fenomeen te ontkennen, zo menen de werkgevers. Ze stellen voor oproepkrachten contracten voor bepaalde tijd aan te bieden van minimaal drie uur per oproep.

Werkgevers hebben verder onvoorwaardelijk ingezet op een minimum-CAO. Daarin is niet alles meer geregeld. Loonsverhoging zal alleen gelden voor CAO-lonen. Werknemers die méér verdienen dan het CAO-loon zullen zelf met hun werkgevers afspraken moeten maken over een hoger loon. De werkgevers gaan deze onderhandelingen overigens wel uit van loonmatiging. Meer dan 2,25 procent inflatiecorrectie zit er niet in. Dit terwijl de bonden een ‘bescheiden’ 4 procent eisen.

De werkgevers willen verder af van de automatische loonsverhoging bij het toenemen van het aantal functiejaren. De verhoging zal af moeten hangen van de kwaliteit van het functioneren. Ze zijn ook van plan te gaan snijden in het loon bij ziekte. Het voorstel is om na drie maanden ziekte 90 procent te betalen. De 10 procent korting is bedoeld als impuls om aan het werk te gaan. De werkgeversdelegatie heeft tot slot nog een oud paard van stal gehaald: de zondagtoeslag. Die moet nu maar eens definitief worden afgeschaft.

Onbespreekbaar
De twee laatste punten – minder betalen bij ziekte en schrappen van de zondagtoeslag – zijn voor de vakbonden FNV Horecabond en CNV Bedrijvenbond onbespreekbaar. Volgens onderhandelaar Ben Francooy van de FNV Horecabond komt er geen nieuwe CAO zonder zondagtoeslag. Ten aanzien van de loonkorting bij ziekte zegt hij dat uit onderzoek blijkt dat daar geen positieve impuls van uitgaat.

Het functiejaar afhankelijk maken van de prestaties is, zo zegt Francooy, al geregeld voor bedrijven met een ondernemingsraad. ‘Werkgevers willen dit nu doortrekken naar alle bedrijven. Maar hebben al die bedrijven een objectief beoordelingssysteem?’

Uitsluitend verhoging van CAO-lonen vindt Francooy een onvolledig verhaal. ‘Wij willen loonsverhoging voor onze héle achterban.’ De werknemersonderhandelaar vindt het nog te vroeg voor een standpunt over ‘oproepkrachten in de CAO’. ‘Het is een voorstel van de werkgevers dat naar ons toe nog niet is onderbouwd. In de praktijk betekent het meestal: geen oproep, geen geld en eindeloos contractjes voor bepaalde tijd, zonder zicht op een contract voor onbepaalde tijd.’

Reageer op dit artikel