artikel

Hoe voorkom ik dat plannen stranden?

Horeca

Hoe voorkom ik als manager dat mooie ideeën, plannen en voornemens een stille dood sterven? Door uit te vinden wat er werkelijk leeft op de werkvloer. Loop zo nodig stage in uw eigen bedrijf en stel vast wat er zich allemaal afspeelt. U krijgt daardoor meer inzicht.

U zult zich wel eens hebben afgevraagd: waarom gebeurt nou niet wat we afgesproken hebben? De bekende excuses worden dan van stal gehaald. ‘Te druk, ik ben er nog niet aan toe gekomen, ik moet het nog overleggen met mijn collega’s’

Smoesjes, zult u denken. Maar is er wel ruimte en tijd voor veranderingen, bent u op de hoogte van alle problemen op de afdelingen, heeft u voldoende inzicht in de werkzaamheden en de zwaarte ervan? Om plannen en veranderingen te kunnen onderbouwen en met succes door te voeren, zult u zich moeten verdiepen in de werksystematiek en de problematiek van de verschillende afdelingen.

Inwerkrooster
Voor nieuwe medewerkers is er een inwerkrooster. Om inzicht te krijgen in de organisatie en de werkzaamheden, lopen zij alle afdelingen door. Zeer verhelderend. Waarom zou u dit zelf ook niet eens doen? Zie hier drie voorbeelden uit de praktijk.

1) Al dagenlang wordt uw kantoor niet schoongehouden. Normaal gesproken zou u uw hoofd huishouding eens goed de waarheid vertellen. Het behoort tenslotte tot zijn kerntaken om het kantoor schoon te maken. Maar u heeft een week meegedraaid op de afdeling en u kijkt nu anders aan tegen de situatie. U beseft dat de schoonmakers eigenlijk geen tijd hebben het kantoor schoon te houden, nadat ze de badkamer hebben gesopt, de bedden opgemaakt, de ramen gelapt, de was gesorteerd en de kamers gestofzuigd.

2) Alweer is het personeelseten niet op tijd klaar. Dankzij uw stage heeft u ondervonden dat tussen 16.30 en 17.30 uur veel gasten uit vergaderingen komen. Er moeten veel snacks en hapjes worden bereid en er is weinig tijd om ook nog eens een personeelsmaaltijd te bereiden.

3) Weer de tafels niet klaar voor het diner. Als u zou hebben meegewerkt, had u geweten dat de dinerzaal regelmatig wordt gebruikt voor workshops. En als die uitlopen, blijft er geen tijd over om tafels te dekken.

Op de hoogte
Wilt u veranderingen doorvoeren, dan zult u terdege op de hoogte moeten zijn van de situatie op de afdelingen. Met meer inzicht, meer respect en een betere planning en organisatie zijn veranderingen effectiever en sneller door te voeren. Door uw eigen ervaringen op de afdelingen weet u of uw ideeën praktisch haalbaar zijn. Stage lopen in uw eigen bedrijf werpt zijn vruchten af. U krijgt meer waardering voor uw personeel en het personeel krijgt waardering voor u.

Licht de baas in
Werknemers doen er goed aan hun chef of baas in te lichten als een opdracht moeilijk uitvoerbaar is. In dat geval kan hij daar rekening mee houden. Daar varen alle partijen wel bij. Laat uw medewerkers weten dat het zo werkt, zodat ze niet schromen u in te lichten als dat nodig mocht zijn.

Scholing

Te weinig feeling met de medewerkers kan ook in kleinere ondernemingen voorkomen. De ondernemer verdiept zich onvoldoende in zijn mensen en heeft alleen maar oog voor de directe belangen van zijn bedrijf. Hij doet er goed aan om aandacht te besteden aan ontwikkeling, scholing en andere wensen van zijn medewerkers.

Reageer op dit artikel