artikel

Puntensysteem versoepelt verplichte classificatie

Horeca

Er komt een nieuwe verplichte hotelclassificatie met puntensysteem. Een werkgroep bestaande uit hoteliers en consumenten gaat hiervoor een projectplan opstellen. De categorieën een tot en met vijf sterren blijven bestaan. Dat geldt ook voor de bescherming van de naam ‘hotel’. De plannen zijn gebaseerd op de uitkomsten van een enquête van Koninklijk Horeca Nederland.

Uit die enquête blijkt dat 70 van de hoteliers voor een of andere vorm van classificatie is. Van die 70 procent zegt vervolgens 44 procent verder ter willen gaan met een ‘verplicht’ systeem. KHN wil op grond van de gegevens doorgaan met een verplicht, maar aanzienlijk soepeler classificatiesysteem waarbij sterren worden toegekend op grond van een basisnormering en een aanvullend puntensysteem.

Voor elke sterrencategorie wordt een aantal basisvoorzieningen geformuleerd, aangevuld met variabele voorzieningen die bij elkaar voldoende punten moeten opleveren om voor de categorie in aanmerking te komen. Een televisie, een föhn, een bagagerek, enzovoort zijn allemaal goed voor een bepaald aantal punten. Wélke extra voorzieningen op de kamer aanwezig zijn doet er niet zoveel toe, als het hotel maar het aantal punten haalt om in de gewenste sterrencategorie te vallen.

Het zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn dat een hotel qua sterren wordt gedegradeerd omdat bijvoorbeeld geen schoenpoetsmachine aanwezig is. De hotelier kan dat tekort opvangen met een of meer andere voorzieningen die evenveel punten opleveren. Luit Ezinga, voorzitter van de sector Hotels van KHN zegt hiermee ‘de starheid’ van het huidige classificatiesysteem te willen doorbreken. Aandacht zal er in het nieuwe systeem trouwens – meer dan voorheen – zijn voor ‘kwalitatieve eisen’.

Bedrijfsschap
Het systeem blijft verplicht via een verordening van het bedrijfschap Horeca en Catering. Of het schap in de toekomst ook de classificatie blijft uitvoeren, is nog niet zeker. Wel is duidelijk dat door de nieuwe aanpak via punten de controle minder stringent zal zijn. De nieuwe aanpak zal ook worden doorgesproken met de partners België en Luxemburg die deel uitmaken van de Benelux Hotelclassificatie. Ezinga verwacht dat het optuigen van het nieuwe systeem minstens een jaar zal duren. In de tussentijd blijven het huidige systeem en de controles erop gewoon van kracht ‘Maar ik verwacht wat de inspecties van het schap betreft een anticiperende houding met het oog op het nieuwe systeem’, aldus Ezinga.

Reageer op dit artikel