artikel

Wanneer is een BV interessant?

Horeca

U bent gestart als eenmanszaak, maar ziet dat sommige andere kleine ondernemers een BV hebben. Is dat ook iets voor u? Natuurlijk kunt u het overwegen, maar in de meeste gevallen zal uw fiscaal adviseur zeggen dat u die overstap niet moet maken.

Wanneer is een BV interessant?

De meeste ondernemers kiezen voor de besloten vennootschap (BV) met beperkte aansprakelijkheid omdat zij geen privé-risico willen lopen bij de exploitatie van hun horecabedrijf. Zij denken dat ze in geval van een faillissement hun privé-vermogen kunnen houden. Maar dat is vaak niet het geval. De financiers willen namelijk zekerheid hebben voor het door hen geleende geld, en vragen dan als dekking de (over)waarde van de privé-woning of andere zaken als effecten.

De bank zal vooral privé-betrokkenheid bij de financiering vragen. Meestal betreft het volledige betrokkenheid (hoofdelijk medeschuldenaarschap) of een borgstelling. De bank kijkt dus ‘over de grenzen van de rechtspersoon heen’. Bij een eventueel faillissement bent u dus toch betrokken.

Het is vaak verstandiger om ook privé aansprakelijk te zijn, want dan loopt een bedrijfsstaking veelal beter af. Want u spant zich dan meer in bij het afwerken van de schulden dan wanneer u niet aansprakelijk bent. En dat komt uw naam ten goede.

Omslagpunt
Het omslagpunt waarop een BV interessanter wordt dan een eenmanszaak of een vennootschap onder firma ligt om en nabij de €100.000,- winst. Dat komt vooral omdat u niet direct belasting hoeft te betalen over de winst die u privé nog niet nodig heeft. Het gaat dus om geld dat u in het bedrijf laat zitten. De belasting daarover (aanmerkelijk-belang-winstbelasting) betaalt u pas als u het geld uit de BV haalt.

De gewone vennootschapsbelasting en de aanmerkelijk-belangbelasting samen zijn ongeveer gelijk aan de inkomstenbelasting. Dus als u de winst toch uit uw bedrijf haalt, kunt u veel beter de eenmanszaak of Vof houden. Dan heeft u allerlei fiscale voordelen die u in het geval van een BV niet heeft. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de zelfstandigenaftrek.

AansprakelijkVelen denken dat een directeur van een BV zich juridisch kan indekken voor zijn ondernemersverantwoordelijkheid. Niet waar! Hij blijft aansprakelijk. Als sprake is van onbehoorlijk bestuur kan de partij die daardoor schade heeft geleden, u aansprakelijk stellen. Als u de boekhouding niet goed voor elkaar heeft bijvoorbeeld. Dan is sprake van opzettelijke onachtzaamheid. Ook als er door onbehoorlijk bestuur schulden zijn aan de belastingdienst en de bedrijfsvereniging, bent u privé aansprakelijk. Conclusie: een BV oprichten om indruk te maken of bepaalde risico’s te ontlopen, heeft vaak helemaal geen zin.

Terugkeer

Vanuit de BV terugkeren naar eenmanszaak of Vof is mogelijk. De overheid heeft daarvoor vorig jaar mogelijkheden geschapen. Deze zogenaamde ‘geruisloze terugkeer’ kan niet zomaar, er zijn bepaalde voorwaarden. Daarover kunt u zich laten voorlichten door uw accountant. Zie ook de BV-test op www.zibb.nl/ondernemen.