artikel

‘Alles over… Cateringconcepten

Horeca

In ‘Alles over… Cateringconcepten’ besteden we aandacht aan cateringconcepten en andere activiteiten van cateraars gericht op bedrijven, scholen, instellingen en openbare locaties zoals trein en ziekenhuisrestaurant. Concepten en activiteiten die zich specifiek op scholen of instellingen richten, hebben we in twee speciale hoofdstukken ‘Scholen’ en ‘Instellingen’. De andere vindt u terug in het hoofdstuk ‘Algemeen’.