artikel

Welkom bij Catering Magazine

Horeca

Nog niet eerder aangemeld? Doorloop de volgende 5 stappen!!

1) Registreer uw gegevens.
2) Registreer uw abonnement met behulp van uw abonneenummer en uw postcode. Uw abonneenummer vindt u op adresdrager in de verpakking van uw Catering Magazine. De postcode van de abonnee is de postcode op de adresdrager. Klik onder aan de pagina op de knop: volgende.
3) Controleer nu of alle gegevens juist zijn. Maak uw inschrijving definitief door onder aan de controlepagina op de knop ‘maak uw inschrijving definitief’ te klikken.
4) Klik in het vervolgscherm op: ga naar het beginscherm.
5) U komt nu weer op de eerste pagina. Vul uw gegevens in. Klik dan op login

Ga naar registeren

Reeds eerder aangemeld?

* Indien u de aanmeldprocedure al totaal doorlopen heeft: vul eventueel uw e-mail adres (gebruikersnaam) en toegangscode in (meestal zullen deze al ingevuld zijn).

Klik op login