artikel

Vervolg onderzoek

Horeca

TABEL 3.11 Ja 12% Nee 88% N= 101 Ruim één op de tien ondernemers heeft in het verleden brand gehad in zijn/haar zaak, zo laat tabel 3.11 zien. Wat doet u als er brand uitbreekt in uw zaak? De meeste resultaten van deze vraag liggen in de lijn van: gasten in veiligheid stellen zelf de […]

TABEL 3.11

Ja 12%
Nee 88%
N= 101

Ruim één op de tien ondernemers heeft in het verleden brand gehad in zijn/haar zaak, zo laat tabel 3.11 zien.

Wat doet u als er brand uitbreekt in uw zaak?

  • De meeste resultaten van deze vraag liggen in de lijn van:
  • gasten in veiligheid stellen
  • zelf de brand blussen
  • brandweer bellen
    Een enkeling geeft aan niet te weten wat hij/zij zou doen als er brand uitbreekt.

Worden de vluchtroutes in uw bedrijf duidelijk aangegeven?

Ja 91%
Nee 9%
N= 101

In negen van de tien bedrijven worden de vluchtroutes duidelijk aangegeven, zo blijkt uit bovenstaande tabel. De meest genoemde middelen voor het aangeven van de vluchtroutes zijn noodverlichting, borden of een combinatie hiervan.

Wijst u of uw personeel uw gasten persoonlijk op de vluchtroutes tijdens een drukke avond?

TABEL 3.13.2

Ja 6%
Nee 94%
N= 101

In één op de vijf bedrijven worden gasten persoonlijk gewezen op de vluchtroutes tijdens drukke avonden. De uitbaters die hun gasten persoonlijk wijzen op de vluchtroutes doen dit door hun de bordjes te laten zien die de vluchtroute markeren. Eén ondernemer deelt flyers uit met daarop de vluchtroutes.

Zijn er gasten die specifiek vragen naar welke maatregelen u heeft genomen?

TABEL 3.14

Ja 24%
Nee 76%
N= 101

Een kwart van de gasten heeft aan de ondernemer gevraagd welke brandveiligheidsmaatregelen hij/zij genomen heeft, dat laat tabel 3.14 zien.

Neemt u extra brandveiligheidsmaatregelen met het oog op carnaval?

TABEL 3.15.1

% uitgedrukt in de totale groep % uitgedrukt in die groep waar carnaval een rol speelt
Ja 34% 57%
Nee 25% 43%
Niet van toepassing 41%
N= 101 60


In vier van de tien onderzochte bedrijven speelt carnaval geen rol. In die regio’s waar carnaval wordt gehouden, neemt ruim de helft van de ondernemers extra brandveiligheidsmaatregelen. Zoals uit tabel 3.15.2 blijkt, is de aanschaf van brandwerende decoratie de meest getroffen extra brandveiligheidsmaatregel.

Zo ja, welke?

TABEL 3.15.2

Extra maatregelen in verband met carnaval % uitgedrukt in die groep die extra maatregelen heeft getroffen % uitgedrukt in de totale groep
Brandwerende decoratie 85% 29%
Overige maatregelen 47% 16%
N= 34 101

De som van de percentages is groter dan 100%. Dit komt omdat meerdere antwoorden mogelijk zijn.

Onder ‘overige maatregelen’ vallen de minder genoemde regelingen zoals extra controle door de brandweer en extra blusapparatuur.

Hoeveel gasten kunnen er in uw zaak?

In de twee onderstaande tabellen wordt het maximale aantal personen per bedrijf weergegeven in het percentage van de totale groep, hetzij cafés hetzij discotheken.

Cafés
TABEL 3.16.1

tot 50 personen 15%
tot 100 personen 31%
tot 150 personen 19%
tot 200 personen 7%
tot 250 personen 4%
tot 300 personen 9%
tot 400 personen 9%
tot 500 personen 2%
meer dan 500 personen 4%
N= 91

Discotheken
TABEL 3.16.2

tot 50 personen
tot 100 personen 10%
tot 150 personen 10%
tot 200 personen
tot 250 personen
tot 300 personen
tot 400 personen
tot 500 personen 50%
meer dan 500 personen 30%
N= 10

Hoeveel nooduitgangen heeft u?

Hier wordt het maximale aantal personen in verhouding tot het aantal nooduitgangen per bedrijf weergegeven.

Cafés
TABEL 3.17.1

Aantal nooduitgangen tot 50 50- 100 100- 150 150- 200 200- 250 250- 300 300- 400 400- 500 500- meer
geen 1 1 2
1 nooduitgang 5 7 4 1 1
2 nooduitgangen 4 11 4 3 1 3
3 nooduitgangen 2 4 2 2 2 2
4 nooduitgangen 1 4 4 1 1 2 2
5 nooduitgangen 1 1 1 1 2 1 1
6 nooduitgangen 1 2 1
7 nooduitgangen of meer 1 2
N= 91

Discotheken
TABEL 3.17.2

Aantal nooduitgangen tot 100 100- 200 200- 500 500- meer
geen
1 nooduitgang
2 nooduitgangen 1 1
3 nooduitgangen
4 nooduitgangen 3 1
5 nooduitgangen 1 1 1
6 nooduitgangen
7 nooduitgangen of meer 1
N= 10

Vindt u de horeca in het algemeen veilig, als het gaat om brandgevaar?

TABEL 3.18

Ja 43%
Nee 40%
Geen mening 17%
N= 101

Iets minder dan de helft vindt de horeca in het algemeen veilig als het gaat om brandveiligheid. Vrijwel hetzelfde aantal ondernemers vindt de horeca in het algemeen niet veilig. En twee op de tien ondernemers hebben geen mening als het gaat om brandveiligheid in de horeca in het algemeen. Dat blijkt uit tabel 3.18.

Stel een bedrijf voldoet niet aan de voorwaarden als het gaat om brandveiligheid. Na herhaaldelijk waarschuwen, besluit de gemeente het bedrijf te sluiten. Vindt u dit terecht?

TABEL 3.19

Ja 93%
Nee 7%
N= 101

Een overgrote meerderheid van de ondervraagde ondernemers vindt, zo blijkt uit tabel 3.19, het terecht als een bedrijf wordt gesloten, als het bedrijf na herhaaldelijk waarschuwen nog steeds niet voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot brandveiligheid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels