artikel

Voorlichtingsbureau Vlees

Horeca

Het Voorlichtingsbureau Vlees (VV) is een organisatie die zich bezighoudt met voorlichting, public relations en marketing-communicatie. Het bureau treedt op namens de Nederlandse vlees- en vleeswarensector, de vleesdistributie en verwante organisaties. Met zijn activiteiten vertegenwoordigt het VV alle aanbieders van Nederlands vlees in binnen- en buitenland.

Doelstelling en doelgroepen
De doelstelling van het VV is de kennis over en waardering voor Nederlands vlees in binnen- en buitenland te verbeteren en daarmee de afzet te verhogen.
In Nederland vormen consumenten de belangrijkste doelgroep, terwijl in het buitenland de activiteiten zich vooral richten op de vleeshandel en -industrie.

Activiteiten
Het VV ontplooit activiteiten op het gebied van public relations, voorlichting, reclame, promotie en marktonderzoek. Deze activiteiten worden gefinancierd uit heffingen op geslachte en geëxporteerde dieren. De heffingen worden geïnd door het Produktschap Vee en Vlees. Voorts voert het bureau in opdracht van bedrijven uit de sector een aantal communicatieprojecten uit, die deels door deze bedrijven worden gefinancierd. Enkele voorbeelden van dergelijke projecten zijn: Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV), Royal Crest Dutch Bacon en Europees Kwaliteits Rundvlees (EKR). Daarnaast levert het bureau bijdragen aan de communicatie over Integrale Ketenbeheersing (IKB).