artikel

Bespaar op de kosten voor arbeid

Horeca

Waarom
Zieke werknemers kosten werkgevers steeds meer geld. U moet in het kader van de Wet Poortwachter het eerste jaar het loon van de zieke doorbetalen (nog afgezien wat u uitgeeft aan vervanging) en de WAO-premie stijgt behoorlijk. Het is dus de moeite waard te kijken naar de premiekorting en subsidie die u krijgt wanneer u een zieke werknemer reïntegreert in uw bedrijf of wanneer u een arbeidsgehandicapte in dienst neemt. Arbeidsgehandicapte is een verzamelnaam voor iedereen die door ziekte of gebrek minder kansen heeft op de arbeidsmarkt.

Premiekortingen
Er zijn verschillende mogelijkheden:
-u stelt een arbeidsgehandicapte medewerking in de gelegenheid zijn oude functie weer te vervullen of u herplaatst deze medewerker in een andere functie in uw bedrijf: u krijgt eenmalig een premiekorting van € 2.042
-u neemt een arbeidsgehandicapte in dienst: u krijgt drie jaar een premiekorting van € 2.042*

*verdient de werknemer 50 procent van het wettelijk minimumloon, dan komt u in aanmerking voor €454 premiekorting
*is de werknemer jonggehandicapt, dan wordt de korting verhoogd met € 1.361 per jaar

Subsidie voor extra kosten
Stijgen de kosten die u maakt voor het (her)plaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer uit boven de premiekorting, dan heeft u recht op subsidie. Daarnaast komt de werknemer zelf in aanmerking voor een aantal aanpassingen aan zijn werkplek.
Deze aanpassingen moeten noodzakelijk zijn voor het kunnen uitoefenen van het werk en de werknemer moet ze kunnen meenemen naar een andere werkgever. Voorbeelden zijn aangepaste apparatuur of een speciaal op maat gemaakte stoel.

Zo vraagt u de premie aan
U neemt contact op met UWV (uitvoer werknemersverzekeringen). Daar vraagt u de korting aan. Het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de bedenker van de wet REA) beweert dat die snel en zonder administratiever rompslomp te doen is.
Kijk op de site van UWV voor het adres en telefoonnummer van het regiokantoor waar uw woonplaats onder valt.

Beperkte financiële risico’s
Neemt u een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst en kan deze binnen vijf jaar door ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn werk niet meer verrichten, dan is uw financiële risico beperkt. Deze werknemer heeft het eerste jaar recht op ziekengeld. Dat betaalt het UWV. Heeft deze zieke medewerker na het eerste ziektejaar recht op een WAO-uitkering, dan rekent UWV deze niet aan u door. Deze werknemer telt dus niet mee bij de berekening van de gedifferentieerde WAO-premie.
De no-risk-polis geldt in principe voor de duur van vijf jaar, maar kan verlengd worden als u een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt bij wie sprake is van een verhoogde kans op ziekte of arbeidsongeschiktheid.

De proefplaatsing
U wilt een arbeidsgehandicapte werknemer met een WW- of een gedeeltelijke WW-uitkering aannemen? Als u of de werknemer twijfelt aan de slagingskans hiervan kunt u de werknemer een proefplaats aanbieden voor maximaal zes maanden. Gedurende deze maanden verricht de werknemer onbetaalde arbeid. Zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt aangevuld met een reïntegratie-uitkering.

Oudere werknemers
U kunt in aanmerking komen voor een korting van 2% op de basispremie van de WAO voor iedere werknemer van 58 jaar of ouder die bij u in dienst is. Deze korting komt bovenop eventuele andere kortingen. Deze maatregel is bedoeld om u te stimuleren ouderen aan het werk te houden.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels