artikel

Hoe productief is mijn personeel?

Horeca

Bij de meeste cafetariahouders vormen, na de inkoopkosten, de personeelskosten de grootste kostenpost. Om deze kosten goed in de hand te hebben en te houden is een goede personeelsplanning erg belangrijk, zodat de juiste medewerker (m/v) op de juiste tijd en op de juiste plaats wordt ingezet.

Op het ene moment is het van belang dat er voldoende ‘handjes’ zijn om bijvoorbeeld een spits goed te kunnen draaien, terwijl op een ander moment behoefte is aan medewerkers die over extra kennis en vaardigheden beschikken om een aantal taken en verantwoordelijkheden van de ondernemer over te kunnen nemen.

De personeelsbehoefte in een bedrijf wordt bepaald door de dagelijkse werkzaamheden met de bijbehorende (productie)tijd. Fastfoodondernemers met een goed inzicht in het eigen bedrijf kunnen zowel voor de kwalitatieve (geschoolde medewerkers) als de kwantitatieve (handjes) personeelsinzet een optimale planning maken.

Een belangrijk stuurmiddel bij de personeelsplanning is een roosterprogramma. Aan de hand hiervan kunnen cafetariahouders zien hoe productief de medewerkers per gewerkt uur zijn geweest. Door de omzet van een bepaalde dag/week te delen door het aantal uren personeel dat is ingezet is het mogelijk de productiviteit per medewerker uitrekenen. Zit u zo rond de €35 per uur dan zit u goed. Zit u daaronder dan wordt het tijd om maatregelen te treffen. U ziet, de productiviteit van uw medewerkers is een belangrijke maat voor uw personeelskosten en daarmee voor uw rendement. Deze gegevens kunnen een basis zijn om te sturen op een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van uw medewerkers.

Zowel tijdens de begeleidingen als de tijdens workshops van Hoger Rendement Horeca wordt uitvoerig ingegaan op het personeelsbeleid, en dus ook de personeelskosten binnen uw bedrijf.

De Personeelsplanner: hulp in drukke en minder drukke dagen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels